636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Spildevand A/S

Om Lolland Spildevand A/S

Lolland Spildevand A/S renser og afleder spildevand efter de krav, miljømyndighederne stiller. Herudover arbejder vi på at nedbringe lugtegener og optimere drift af renseanlæg og pumpestationer.

20.000 ejendomme i vores forsyningsområde er sluttet til offentlig kloak. Af dem er ca. 40 % kloakeret med separatsystem, det vil sige én ledning til regnvand og én ledning til spildevand. Ca. 60 % er kloakeret med fællessystem, det vil sige samme ledning til både regn- og spildevand.

5.300 ejendomme er ikke sluttet til offentlig kloak.

I vores forsyningsområde findes:

  • Over 1.000 km offentlige spildevands-, regnvands- og fælleskloakledninger
  • 32 renseanlæg
  • 8 bassiner
  • Ca. 1.100 pumpestationer, heraf ca. 400 transportpumpestationer
  • 6 vakuumpumpestationer
  • 619 udløb

Lolland Spildevand A/S’ 3 største renseanlæg er Nakskov Renseanlæg, Rødbyhavn Renseanlæg og Renseanlægget Hunseby Strand.

Nakskov Renseanlæg

Første del af Nakskov Renseanlæg blev opført i 1972 og er løbende blevet ud- og ombygget. En større udbygning med større procestanke fandt sted i 1992, og i 2003 blev der igen foretaget en stor ud- og ombygning.

Nakskov Renseanlæg behandler årligt ca. 2.300.000 m³ spildevand, der ledes ud i Langelandsbæltet.

 

Rødbyhavn Renseanlæg

Rødbyhavn Renseanlæg blev opført i 1976 og ombygget i 1992. I forbindelse med klargøring af Femern-byggeriet er der i 2014 sket en ombygning og optimering af renseanlægget.

Rødbyhavn Renseanlæg behandler årligt ca. 950.000 m³ spildevand, der ledes ud i Østersøen.

Rødbyhavn Renseanlægs opland er Rødby, Rødbyhavn, Lalandia og Bredfjeld.

 

Renseanlægget Hunseby Strand

Renseanlægget Hunseby Strand blev opført i 1977. I 1990 blev renseanlægget om- og tilbygget, og i 2003 blev det optimeret til online styring.

Renseanlægget behandler årligt ca. 2.800.000 m³ spildevand, der ledes ud i Smålandsfarvandet.

Renseanlæggets opland er Guldborg, Sakskøbing, Slemminge, Fjelde, Østerby, Krungerup, Maribo, Hillested, Holeby, Nørreballe, Stokkemarke, Abed, Keldernæs, Bandholm samt Knuthenborg.