636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Spildevand A/S

Priser

Pr. 1. januar 2017

Lolland Spildevand A/S Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Vandafledningsbidrag pr. m³ 45,00 56,25
Fast bidrag pr. år 592,69 740,86
Vandafledningsbidrag for ejendomme uden måler med egen brønd pr. m³ 45,00 56,25
Vandafledningsbidrag – hvis omfattet af trappemodel
Forbrug <500 m³ pr. år 45,00 56,25
Forbrug >500 m³ og <20.000 ³ (16% reduktion i 2017) pr. år 37,80 47,25
Forbrug >20.000 m³ (48% reduktion i 2017) pr. år 23,40 29,25

Læs mere om trappemodellen på www.trappetilmelding.dk.

Tilslutningsbidrag, ja til regn- og spildevand
pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m² erhvervsareal
49.115,30 61.394,12
Tilslutningsbidrag, ja til spildevand
pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m² erhvervsareal
29.469,18 36.836,47
Målerleje for bimåler. pr. år 125,85 157,32
 Tømningsordning    
Trix- og septiktanke, normalbidrag pr. år 609,85 762,31
Forgæves kørsel pr. gang 374,94 468,67
Separat tømning pr. gang 736,27 920,34
Tømning på aftalt tidspunkt pr. gang 797,10 996,37
Tillæg pr. m³ 70,20 87,74
Tillæg for løft af dæksel over 25 kg pr. gang 200,00 250,00
 Aflevering af husspildevand og slam til renseanlæg
Husspildevand fra samletanke pr. m³ 41,50 51,88
Slam fra septiktanke og andet spildevand/slam pr. m³ 127,70 159,62
Administrationsgebyr pr. gang 121,62 152,03