636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Spildevand A/S

Priser

Pr. 1. januar 2021

Lolland Spildevand A/S Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Vandafledningsbidrag pr. m³ 51,00 63,75
Fast bidrag pr. år 624,48 780,60
Vandafledningsbidrag for ejendomme uden måler med egen brønd pr. m³ 51,00 63,75
Vandafledningsbidrag – hvis omfattet af trappemodel
Forbrug <500 m³ pr. år 51,00 63,75
Forbrug >500 m³ og <20.000 m³ (20% reduktion i 2018) pr. år 40,80 51,00
Forbrug >20.000 m³ (60% reduktion i 2018) pr. år 20,40 25,50

Læs mere om trappemodellen på www.trappetilmelding.dk.

Tilslutningsbidrag, ja til regn- og spildevand
pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsejendomme
51.750,24 64.687,80
Tilslutningsbidrag, ja til spildevand
pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsejendomme
30.773,78 38.467,23
Målerleje for bimåler. pr. år 131,29 164,11
 Tømningsordning    
Trix- og septiktanke, normalbidrag pr. år 417,47 521,84
Forgæves kørsel pr. gang 389,17 486,47
Separat tømning (tømning efter forgæves kørsel) pr. gang 764,23 955,29
Tømning med traditionel slamsuger efter eget valg (f.eks. lille bil) pr. gang 1.117,47 1.396,84
Tømning på aftalt tidspunkt inden for annonceret tømningsperiode pr. gang 827,36 1.034,20
Tillæg pr. m3 pr. m3 72,86 91,08
Tillæg for løft af dæksel over 25 kg pr. gang 200,00 250,00
 Aflevering af husspildevand og slam til renseanlæg
Husspildevand fra samletanke pr. m³ 43,29 54,12
Slam fra septiktanke og andet spildevand/slam pr. m³ 133,21 166,52
Administrationsgebyr pr. gang 126,87 158,59