636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Spildevand A/S

Priser

Pr. 1. januar 2018

Lolland Spildevand A/S Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Vandafledningsbidrag pr. m³ 46,00 57,50
Fast bidrag pr. år 600,72 750,90
Vandafledningsbidrag for ejendomme uden måler med egen brønd pr. m³ 46,00 57,50
Vandafledningsbidrag – hvis omfattet af trappemodel
Forbrug <500 m³ pr. år 46,00 57,50
Forbrug >500 m³ og <20.000 m³ (20% reduktion i 2018) pr. år 36,80 46,00
Forbrug >20.000 m³ (60% reduktion i 2018) pr. år 18,40 23,00

Læs mere om trappemodellen på www.trappetilmelding.dk.

Tilslutningsbidrag, ja til regn- og spildevand
pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsejendomme
49.781,22 62.226,53
Tilslutningsbidrag, ja til spildevand
pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsejendomme
29.868,73 37.335,92
Målerleje for bimåler. pr. år 127,87 159,83
 Tømningsordning    
Trix- og septiktanke, normalbidrag pr. år 619,60 774,51
Forgæves kørsel pr. gang 380,94 476,17
Separat tømning pr. gang 748,05 935,07
Tømning på aftalt tidspunkt pr. gang 809,85 1.012,31
Tillæg pr. m³ 71,32 89,15
Tillæg for løft af dæksel over 25 kg pr. gang 200,00 250,00
 Aflevering af husspildevand og slam til renseanlæg
Husspildevand fra samletanke pr. m³ 42,17 52,71
Slam fra septiktanke og andet spildevand/slam pr. m³ 129,74 162,18
Administrationsgebyr pr. gang 123,57 154,46