636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Spildevand A/S

Spildevandsplan

Udledningen af dårligt renset spildevand er en medvirkende årsag til, at miljøtilstanden i vandløb og søer ikke er så god, som den burde være. Samtidig er der mange gamle renseanlæg og ukloakerede ejendomme i Lolland Kommune. Det er derfor nødvendigt, at gøre en indsats for at forbedre spildevandsrensningen i Lolland Kommune.

For at forbedre spildevandsrensningen findes der på Lolland Kommunes hjemmeside www.lolland.dk en godkendt spildevandsplan. Det er Lolland Kommune, som vedtager og håndhæver spildevandsplanen. Mens det er Lolland Forsyning A/S, der udfører anlægsarbejderne på spildevandsnettet.