636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Spildevand A/S

Spildevandsplan og borgermøder

Spildevandsplan

Udledningen af dårligt renset spildevand er en medvirkende årsag til, at miljøtilstanden i vandløb og søer ikke er så god, som den burde være. Samtidig er der mange gamle renseanlæg og ukloakerede ejendomme i Lolland Kommune. Det er derfor nødvendigt, at gøre en indsats for at forbedre spildevandsrensningen i Lolland Kommune.

For at forbedre spildevandsrensningen findes der på Lolland Kommunes hjemmeside www.lolland.dk en godkendt spildevandsplan. Det er Lolland Kommune, som vedtager og håndhæver spildevandsplanen. Mens det er Lolland Forsyning A/S, der udfører anlægsarbejderne på spildevandsnettet.

Borgermøder

I forbindelse med udførelse af anlægsprojekter afholder Lolland Forsyning A/S borgermøder for de berørte borgere i området. Materiale fra borgermøderne kan ses herunder:

08.08.2019 – Borgermøde kloakering i Gl. Rudbjerg Kommune

18.01.2016 – Borgemøde Fuglse Bøsserup

22.07.2015 – Borgemøde Fuglsevej og Møllevej

30.03.2016 – Borgemøde Brückersvej, Solsikkervej og Skovsgårdsvej – materiale fra Lolland Forsyning A/S

30.03.2016 – Borgemøde Brückersvej, Solsikkervej og Skovsgårdsvej – materiale fra Lolland Kommune

30.03.2016 – Borgemøde Brückersvej, Solsikkervej og Skovsgårdsvej – materiale fra Park & Vej

29.06.2016 – Borgemøde Østervang, Leonora Christinas Vej, Ved Stadion