636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Spildevand A/S

Tømningsordning

Trix- og septiktanke

toemning

Klik på billedet for at læse regulativet

I Lolland Kommune tømmes tankene primært med et såkaldt KSA-system. Det betyder, at vi først tømmer tanken helt og herefter fylder den 2/3 op med rejektvand.

Vi begynder den årlige tømning af septik- og trixtanke i uge 9 og forventer at slutte i uge 42. Se tømningsoversigt nederst på siden.

 

I forbindelse med tømning af din tank kan Lolland Forsyning A/S tilbyde dig følgende særydelser mod betaling:

  • Vi kan tømme tanken på en bestemt dag – om formiddagen eller om eftermiddagen.
  • Vi kan tømme tanken med et specielt rengjort køretøj. Det kan være relevant ved bedrifter med SPF-besætninger.
  • Vi kan tømme tanken med et lille køretøj, hvis du ikke ønsker tømt med KSA.

Vi opkræver betalingen sammen med årsafregningen.

Ønsker du særydelser, skal du give os besked senest den 4. hverdage, før tømningsperioden i dit område begynder. Ring til Lolland Forsyning A/S – eller til Vestlollands Kloakservice på telefon 23 71 06 71.

 

Problemer i forbindelse med tømning

Det har vist sig, at der ofte er engangsvaskeklude og renseservietter i tankene. Disse opløses ikke og stopper derfor filtrene i KSA-systemet.

Hvis vi finder engangsvaskeklude eller renseservietter i din tank, er vi nødt til at tømme tanken med en almindelig slamsuger. Du bliver opkrævet et beløb, der dækker den forgæves kørsel. Herudover skal du betale et beløb, der svarer til forskellen mellem tømning med en almindelig slamsuger og tømning med KSA-systemet.

Vi opkræver betalingen sammen med årsafregningen.

 

Let at komme til tanken

Din tank skal ligge i terrænniveau og være let at komme til. Tankens dæksel må højst veje 25 kg.

 

Lolland Forsyning A/S håber, at du vil medvirke til, at tømningen kan forløbe så problemfrit som muligt.