636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Vand A/S

Hårdhedsgrad og analyser

Vandets hårdhedsgrad er et udtryk for mængden af opløst kalk i vandet. Det danske vand er generelt hårdt, da vi har meget kalk i undergrunden. Den østlige del af Danmark har mest kalk i jorden og dermed det hårdeste vand. Hårdt vand kræver mere sæbe og afgiver mere kalkaflejring på overflader end blødt vand, og desuden belaster det vaskemaskinen, opvaskemaskinen, kaffemaskinen etc.

Vandtes hårdhed betegnes i hårdhedsgrader efter en skala fra 0 til 30 dH. Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad Deutsche Härte):

dH
< 4 Meget blødt
4 – 8 Blødt
8 – 12 Middel hårdt
12 – 18 Temmelig hårdt
18 – 24 Hårdt
24 – 30 Meget hårdt
> 30 Særdeles hårdt

 

Hårdhedsgrader målt i vores forsyningsområde:

Vandværk dH
Maribo 19
Nakskov 19
Rødby 17
Regionalforsyningen 20
haardhed

Kontrol og analyser

Vi bestræber os på, at drikkevandet altid opfylder de gældende krav til kvaliteten. Vi tager rutinemæssigt prøver af vandet både på vores fire vandværker og ude i ledningsnettet.

 

Seneste driftskontrol:

 

Øvrige analyser: