636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Vand A/S

Leveringsbestemmelser

Vandregulativ og leveringsbestemmelser

For ethvert alment vandforsyningsanlæg er der udfærdiget et regulativ, som indeholder nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder om måling af forbruget ved vandmålere, og grundejernes forpligtigelser med hensyn til vandindlæg. Regulativet indeholder desuden andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen.

vandregulativ

Klik på billedet for at læse vandregulativet.