636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Vand A/S

Målere

Vandmålere

Lolland Vand A/S har ca. 15.700 vandmålere, hvoraf de 2.400 er elektroniske vandmålere, som er opsat i udvalgte projektområder. I løbet af de kommende 5 år arbejder Lolland Vand A/S på at de resterende målere ligeledes skiftes til elektroniske vandmålere.

Lolland Vand A/S ejer vandmåleren og betaler derfor for den almindelige udskiftning. Bliver måleren beskadiget, frostsprængt eller udsat for hærværk, skal du selv betale for udskiftningen og den nye måler.

Det er en god idé at aflæse din vandmåler mindst én gang om måneden. På den måde kan du hurtigt konstatere fejl eller merforbrug.

Opdager du fejl ved vandmåleren, skal du straks kontakte Lolland Vand A/S. Plomben på vandmåleren må under ingen omstændigheder brydes af andre personer end medarbejdere fra Lolland Vand A/S.

Elektroniske vandmålere

Har du fået installeret en elektronisk vandmåler på din adresse, slipper du fremadrettet for at aflæse vandmåleren hvert år i december. Vores montør vil hvert år i løbet af januar måned køre forbi din ejendom, og kan via et elektronisk modul indhente lagret data pr. 31. december kl. 24:00. Det er disse data, der benyttes til årsafregningen.

Hvis der er mistanke om uregelmæssigheder i forbruget, vil vi foretage yderligere aflæsninger i løbet af året.

Brud på vandrør

Grundejeren ejer vandledningen fra skel, og det er dennes ansvar, at  brud straks repareres af en autoriseret VVS-installatør. Reparationen skal synes og godkendes af Lolland Vand A/S.

Et skjult brud på vandledningen kan give så meget støj i vandinstallationen, at man kan høre en susen, når man lægger øret til vandmåleren eller vandrørene. Konstaterer du en sådan susen, skal du hurtigst muligt kontakte en VVS-installatør eller Lolland Vand A/S og få sagen undersøgt.

Placering af vandmåler

Det er vigtigt, at vandmåleren er opsat korrekt, så den er let at udskifte og aflæse. Lad ikke skabe og andre møbler dække for vandmåleren.

På begge sider af vandmåleren sidder ventiler, så vi kan lukke for vandet, når vi skifter vandmåleren. Afprøv gerne ventilerne inden vi kommer og udskifter vandmåleren, da vi ikke kan udskifte vandmåleren, hvis ventilerne ikke fungerer. Virker ventilerne ikke, skal du kontakte en autoriseret VVS-installatør. Udskiftning af ventiler betales af ejeren og må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør.

Læs mere i vores pjece “Sidder vandmåleren lige i skabet?

Udskifte forbrugsmålere

Vores forbrugsmålerteam tager sig af udskiftning af vand- og fjernvarmemålere, således at gældende lovgivning om udskiftning og kontrol af vand- og fjernvarmemålere overholdes.

Kontrol af vandmåler

Der udtages løbende vandmålere til stikprøvekontrol. Stikprøvekontrollen foretages i henhold til Erhvervs- og Vækstministeriets vejledning om kontrolsystem for målere i drift og foretages på Lolland Vand A/S’ regning.

Er du selv usikker på, om din vandmåler måler korrekt, er det muligt at anmode om, at vandmåleren indsendes til kontrol.

Du skal i den forbindelse udfylde blanketten nedenfor, hvor du også finder yderligere information omkring afholdelse af udgifter til kontrollen.

anmodning_blanket

Klik på billedet for at se blanket for målerkontrol.