636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Vand A/S

Målere

Vandmålere

Lolland Vand A/S ejer vandmåleren og betaler for den almindelige udskiftning. Bliver vandmåleren udsat for hærværk eller frostsprængning, skal du selv betale for udskiftningen og den nye vandmåler.

Det er vigtigt, at du aflæser din vandmåler mindst én gang om måneden. Kontrollér også om vandmåleren kan stå stille. På den måde kan du hurtigt konstatere fejl og utætheder.

Opdager du fejl ved vandmåleren, skal du straks kontakte Lolland Vand A/S eller en autoriseret VVS-installatør. Plomben på vandmåleren må under ingen omstændigheder brydes af andre personer end medarbejdere fra Lolland Vand A/S eller en autoriseret VVS-installatør.

Brud på vandrør

Grundejeren ejer vandledningen fra skel til vandmåler. Brud skal straks repareres af en autoriseret VVS-installatør. Reparationen skal synes og godkendes af Lolland Vand A/S.

Et skjult brud på vandledningen kan give så meget støj i vandinstallationen, at man kan høre en susen, når man lægger øret til vandmåleren eller vandrørene. Konstaterer du en sådan susen, skal du hurtigst muligt kontakte en VVS-installatør eller Lolland Vand A/S og få sagen undersøgt.

Placering af vandmåler

Det er vigtigt, at vandmåleren er opsat korrekt, så den er let at udskifte og aflæse. Lad ikke skabe og andre møbler dække for vandmåleren.

På begge sider af vandmåleren sidder ventiler, så vi kan lukke for vandet, når vi skifter vandmåleren. Afprøv gerne ventilerne inden vi kommer og udskifter vandmåleren, da vi ikke kan udskifte vandmåleren, hvis ventilerne ikke fungerer. Virker ventilerne ikke, skal du kontakte en autoriseret VVS-installatør. Udskiftning af ventiler betales af ejeren og må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør.

Udskifte forbrugsmålere

Lolland Vand A/S har sammen med Lolland Varme A/S et forbrugsmåler-team, som tager sig af udskiftning af vand- og fjernvarmemålere, således at gældende lovgivning om udskiftning og kontrol af vand- og fjernvarmemålere overholdes.

Kontrol af vandmåler

Er du usikker på, om din vandmåler måler korrekt, er det muligt at anmode om, at vandmåleren indsendes til kontrol.

Du skal i den forbindelse udfylde blanketten nedenfor, hvor du også finder yderligere information omkring afholdelse af udgifter til kontrollen.

anmodning_blanket

Klik på billedet for at se blanket for målerkontrol.