636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Vand A/S

Ofte stillede spørgsmål

Du kan:

 • reparere dryppende vandhaner og toriletcisterner.
 • skifte til et toilet med stort og lille skyl.
 • montere en vandsparer på din bruser og dine vandhaner.
 • tage brusebad i stedet for karbad.
 • lukke for vandet, mens du sæber dig ind, når du er i brusebad.
 • lukke for vandet, mens du børster tænder.
 • undgå at vaske op under rindende vand.
 • fylde vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op, før du starter dem.
 • holde øje med dit forbrug. Aflæs måleren en gang om måneden.
 • Det kan skyldes, at der har været rust i vandet.
 • Du lægger tøjet i vand med 1 dl citronsyre for hver 10 liter vand. Efter 30 minutter vrider du tøjet og vasker det i en varm sodaopløsning med 3 dl soda for hver 10 liter vand. Herefter skyller du tøjet og behandler det som efter en normal vask. (Kilde: Statens Husholdningsråd).
 • Det skyldes ofte forstyrrelser i vandets strømning i ledningsnettet, som ofte er forårsaget af reparationsarbejder i forsyningsledningen i gaden eller inde i ejendommen.
 • Det anbefales ikke at anvende vandet til drikkevand, før vandet atter er klart. Har du drukket af vandet, inden du opdager misfarvningen, er der ingen grund til at gå i panik. Det er et forbigående fænomen.
 • Det kan skyldes, at kalk, jern og mangan, som har aflejret sig i ledningssystemet, rives løs. Da arsen (et grundstof) bindes til jern og mangan, kan aflejringerne også indeholde arsenforbindelser.
 • Du skal skylle ledningssystemet/rørinstallationen godt igennem ved at lade alle vandhaner løbe, indtil vandet er klart.
 • Ofte skyldes det luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af. Luft i vandet er et forbigående fænomen, der er uskadeligt. Det kan forekomme, hvis der er kommet luft i ledningsnettet i forbindelse med reparationsarbejde.
 • Lugter dit vand af rådne æg, er det tegn på, at der er svovlbrinte i vandet. Lugten kommer normalt fra det varme vand. Lugten opstår enten på grund af manglende vedligeholdelse af varmtvandsanlægget eller et overdimensioneret anlæg.

Har vi måtte afbryde for vandet til din ejendom i forbindelse med ledningsarbejde/-brud, kan der ved genåbning forekomme forbigående luft i og misfarvning af vandet, ligesom der kan forekomme løsnede kalkbelægninger, som sætter sig i ventilerne på tappestedet.

 • Undgå tøjvask indtil det kan konstateres, at vandet igen er klart.
 • Undgå brug af toiletter (tømme cisternen) under lukning, idet det nemt kan medføre tilstopning af vandtilførslen.
 • Gennemskyl vandinstallationen ved at lade en hane løbe, indtil vandet er klart igen.
 • Lolland Forsyning påtager sig intet erstatningsansvar som følge af afbrydelsen, idet man i henhold til vandforsyningsregulativet skal tåle de ulemper, der kan opstå i forbindelse med arbejder på ledningsnettet.
Vandafbrydelse

Klik på billedet for at se en forkortet udgave.

 • VVS-installationer på privat ejendom må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør. Undtaget er udskiftning af vandhaner, blandingsbatterier og toiletter, hvis der lige før tilslutningsstedet er en afspærringsventil.
 • Både når du flytter ind og ud af en bolig, skal du aflæse din vandmåler og udfylde en flytteanmeldelse. Meddelelsen skal indeholde måleraflæsning, dato for flytning og sælgers nye adresse. Du kan let udfylde og sende vores elektroniske flytteblanket.

Her er 10 varme tips til den kolde tid.

 1. Luk for begge ventiler i målerbrønden og aflæs vandmåleren.
 2. Åbn for alle vandhaner.
 3. Tøm varmtvandsbeholderen.
 4. Tøm toiletcisternen.
 5. Hæld lidt frostvæske i alle vandlåse.
 6. Afmontér alle blandingsbatterier med termostat. Er der ventiler ved blandingsbatteriet, må du gøre det selv, eller kontakt en VVS-installatør.
 7. Er der en luftventil i din målerbrønd, skal du pumpe luft i med en cykelpumpe, til der ikke kommer mere vand ud af vandhanen.
 8. Sørg for, at låget på målerbrønden ikke kan skubbes væk af sne, is og optrængende vand.
 9. Tilse dit sommerhus flere gange i løbet af vinteren.
 10. Kontakt en VVS-installatør, hvis du ikke kan klare de nævnte opgaver selv.

Du har som ejer ansvaret for ejendommens VVS-installationer.

Spild af vand er spild af både penge og ressourcer. Det er derfor vigtigt at stoppe vandspild hurtigst muligt. Lægger du mærke til følgende tegn, beder vi dig kontakte os hurtigst muligt:

 • Støj i installationen.
 • Fugt et bestemt sted i en tør periode.
 • Mere grønt et sted, end der plejer at være.
 • Vand, der løber på gaden.
 • Rislende vand i en brønd i en tør periode.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Lolland Forsyning A/S.