636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Vand A/S

Om Lolland Vand A/S

Velkommen til Lolland Vand A/S

Lolland Vand A/S forsyner ca. 15.800 husstande i Lolland Kommune med frisk drikkevand. Vi leverer godt 1,7 millioner m³ vand om året til vores kunder, hvilket er omkring 2/3 af den samlede drikkevandsmængde i Lolland Kommune – den resterende mængde leveres fra private vandværker.

Lolland Vand har bl.a. til opgave at:

Drive og vedligeholde vandboringer og vandværker

Vi overvåger alle vores vandværker og ledningsnet 24 timer i døgnet via vores SRO-system (SRO = styring, regulering og overvågning), som sender en alarm ud ved driftsfejl –  enten til driftspersonalet eller til vagten uden for normal arbejdstid. Fra SRO-systemet kan vi fra et centralt sted overvåge alle vores vandværker og tilse driftsparametrene. Ud over dette tilser vi ugentligt alle vores vandværker for at sikre os, at alt er, som det skal være.

Da Lolland Vand A/S er at betragte som en fødevarevirksomhed, har renholdelse og hygiejne en høj prioritet i vores hverdag, og man må ifølge vores DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed) ikke arbejde på hverken vores vandværker eller ledning uden at have gennemgået vores hygiejnekursus.

Opretholde forsyningssikkerhed

Alle vores ledningsnet er forbundet, hvilket øger forsyningssikkerheden. Dette giver os også mulighed for at aflaste de enkelte vandværker og forsyningsområder ved driftsopgaver, forurening eller ved nedbrud. Yderligere har vi også et UV-anlæg, som det er muligt at montere, hvis der skulle opstå en forurening på et af vores vandværker. Alle vores vandværker er forsynet med en nødgenerator, så det ved strømsvigt er muligt at opretholde vandforsyningen i en periode, ligesom vandtårnet i Maribo også hjælper til med at opretholde forsyningssikkerheden.

Drive og vedligeholde ledningsnettet

Vores ca. 800 km lange ledningsnet, som består af både støbejernsrør, jernrør, eternitrør, PVC-rør og PE-rør er sektioneret, hvilket gør, at vi nemmere kan lokalisere brud på ledningsnettet og dermed hurtigere få udbedret skaden. I tilfælde af brud på en vandledning tager vores driftspersonale sig af det. Hvis der skulle opstå akutte brud uden for normal arbejdstid er det vores ledningsvagt, der tager sig af det. Ledningsnettet, tilhørende ventiler og sektionsbrønde bliver løbende serviceret og vedligeholdt. Der benyttes de nyeste af branchen anerkendte rørtyper og materialer. Alle renoveringer og nye anlæg bliver nøje opmålt, så man altid ved hvor og hvad, der ligger i jorden.