636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Vand A/S

Priser

Pr. 1. januar 2021

Lolland Vand A/S Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Vandpris ekskl. statsafgift pr. m³ 13,12 16,40
Afgift afledningsført vand pr. m³ 6,18 7,73
Drikkevandsbidrag pr. m³ 0,19 0,24
Samlet vandafgift pr. m³ 19,49 24,37
Fast afgift pr. år 807,00 1.008,75
Tilslutningsafgifter
32-40 mm 15.006,61 18.758,27
50 mm 26.270,40 32.838,00
63 mm 39.155,12 48.943,90
75 mm 50.016,16 62.520,20
90 mm 75.060,65 93.825,81
110 mm 91.740,06 114.675,08
160 mm 132.175,96 165.219,94
Tilslutningsafgift for lejligheder, hvor der ikke hidtil har været særskilt vandmåler 946,74 1.183,43
Administrationsgebyr for varsel ved lukning 200,00 250,00
Målere sendt til afprøvning, der overholder målerkontrolreglerne (udover udgift til målerkontrol) 1.159,66 1.449,57
Gebyr for bortkommet eller beskadiget måler, udover udgift til måler 580,38 725,47