636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Vand A/S

Selvbetjening for aut. VVS

Målerplacering

I forbindelse med VVS-installatørens opsætning af vandmåler, er det vigtigt, at vandmåleren placeres frit tilgængeligt.

På skitsen nedenfor fremgår det, hvorledes arbejdet skal udføres ved såvel nye som ved renovering af gamle installationer.

maalerplacering

Klik på billedet for at se hvordan måleren skal placeres.

Standardanmeldelsesblanket

I forbindelse med VVS-installatørens ansøgning om vandstikledning, vandinstallation, jordledning m.v. skal der udfyldes en standardanmeldelsesblanket.

Efter underskrift skal blanketten sendes til:

Lolland Vand A/S
Stanvangervej 13
4900 Nakskov

Ansøgning om bimåler til nedslag i afregning af vandafledningsafgift

Der kan gives tilladelse til opsætning af bimåler fra Lolland Spildevand A/S, hvis kravene herfor er opfyldt – se ansøgning nedenfor.

Ansøgningen skal fremsendes pr. mail til forsyning@lollandforsyning.dk