636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Vand A/S

Vandværker

Vores vandværker

Nakskov Vandværk

Nakskov Vandværk er opført i 1924, mens hovedbygningen er opført i 1950.

Vandværket behandler og leverer ca. 700.000 m3 vand om året.

 

Maribo Vandværk

Maribo Vandværk er opført i 1976 som hovedvandværk for området. Vandværket er bygget til at kunne behandle og levere ca. 1.200.000 m3 vand om året.

Vandværket behandler og leverer ca. 400.000 m3 vand om året.

 

Rødby Vandværk

Rødby Vandværk er placeret i Fuglse, idet der er dårlige indvindingsforhold på det sydligste af Lolland. Vandværket blev opført i 1958 og udvidet i 1974.

Vandværket behandler og leverer ca. 450.000 m3 vand om året.

 

Regional Vandværket

Regional Vandværket, der er placeret i Vesterborg, er opført i 1972 for at aflaste mindre vandværker på Sydlolland og på grund af dårlige indvindingsforhold.

Vandværket behandler og leverer ca. 450.000 m3 vand om året.

 

Vores 4 vandværker bliver løbende renoveret for at overholde gældende krav til vandværker og vandforsyning.

Boringer

Lolland Vand A/S har 33 boringer inkl. 3 nye boringer, der er etableret i forbindelse med Femern-projektet. Boringerne har en dybde på 40-60 meter, der hver er i stand til at levere 10-30 m³ i timen.

Indvindingen foregår jævnt over hele døgnet, derved belastes det omgivende miljø mindst muligt. Samtidig er det også økonomisk den bedste måde at indvinde grundvand på.

Ledningsnet

Lolland Vand A/S har et ledningsnet på ca. 800 km forsyningsledninger, som forsyner ca. 16.000 stikledninger med tilhørende vandmålere med vand. Ledningsnettet bliver løbende renoveret efter en nøje udvalgt renoveringsplan, så det er muligt at reducere vandspildet samt sikre forsyningssikkerheden.