636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Varme A/S

Graddage

En graddag er et udtryk for en forskel på 1 °C mellem døgntemperaturen indendørs og den udendørs døgnmiddeltemperatur i et givent døgn.

Antallet af graddage kan anvendes som et simpelt mål for den kuldepåvirkning en bygning udsættes for i en given periode. Begrebet finder derfor anvendelse i beregningen af en bygnings energiforbrug.

Er der eksempelvis 15°C uden for, og man ønsker at opvarme sin bygning eller bolig til 20°C, så har man et behov på 2 graddage den pågældende dag, da man trækker 3 grader fra på grund af intern opvarmning fra eksempelvis lamper og elektriske apparater. Ønsker man derimod at varme huset op til 22°C i den samme uge, er der behov for 28 graddage (22-15-3)*7. Månedlige og årlige graddagetal beregnes ved at summere de enkelte dages graddagetal.

Læs mere om graddage på Teknologisk Instituts hjemmeside.

  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • Normal år
Måned  2015 2016  2017  Normal år
Januar 430 506 481 519
Februar 414 406 407 486
Marts 367 388 357 444
April 262 282 291 311
Maj 180 94 154
Juni 78 23 58
Juli 23 12 22
August 3 19 18
September 83 23 91
Oktober 212 233 207
November 275 359 341
December 314 371 461
Total 2.641 2.716   3.112
Kilde: DMI