636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Varme A/S

Graddage

En graddag er et udtryk for en forskel på 1 °C mellem døgntemperaturen indendørs og den udendørs døgnmiddeltemperatur i et givent døgn.

Antallet af graddage kan anvendes som et simpelt mål for den kuldepåvirkning en bygning udsættes for i en given periode. Begrebet finder derfor anvendelse i beregningen af en bygnings energiforbrug.

Er der eksempelvis 15°C uden for, og man ønsker at opvarme sin bygning eller bolig til 20°C, så har man et behov på 2 graddage den pågældende dag, da man trækker 3 grader fra på grund af intern opvarmning fra eksempelvis lamper og elektriske apparater. Ønsker man derimod at varme huset op til 22°C i den samme uge, er der behov for 28 graddage (22-15-3)*7. Månedlige og årlige graddagetal beregnes ved at summere de enkelte dages graddagetal.

Læs mere om graddage på Teknologisk Instituts hjemmeside.

  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • Normal år
Måned 2016 2017 2018 2019 Normal år
Januar 506 481 428,5 460,1 519
Februar 406 407 482,5 337,9 486
Marts 388 357 504,9 342,4 444
April 282 291 222,4 232,5 311
Maj 94 126 48,7 173,1 154
Juni 23 37 6,5 9,2 58
Juli 12 19 0 17,7 22
August 19 9 11,9 6,3 18
September 23 84 64,2 84,4 91
Oktober 233 176 188,2 210,0 207
November 359 326 312,4 303,1 341
December 371 394 383,6 367,2 461
Total 2.716 2.707 2.654 2.543,9 3.112
Kilde: DMI