636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Varme A/S

Målere

Fjernvarmemålere

Lolland Varme A/S har ca. 5.500 fjernvarmemålere, hvor de 4.500 er opsat i Nakskov, 500 opsat i Søllested, og de resterende 500 er opsat i øvrige områder (Bandholm, Reersnæs, Østofte, Nørreballe og Stokkemarke). Af disse målere er ca. 3.100 elektroniske fjernvarmemålere. Over en årrække bliver de resterende målere ligeledes skiftet til elektroniske fjernvarmemålere.

Lolland Varme A/S ejer fjernvarmemåleren og betaler derfor for den almindelige udskiftning. Bliver måleren beskadiget, frostsprængt eller udsat for hærværk, skal du selv betale for udskiftningen og den nye måler.

Det er en god idé at aflæse din fjernvarmemåler mindst én gang om måneden. På den måde kan du hurtigt konstatere fejl eller merforbrug.

Opdager du fejl ved fjernvarmemåleren, skal du straks kontakte Lolland Varme A/S. Plomben på fjernvarmemåleren må under ingen omstændigheder brydes af andre personer end medarbejdere fra Lolland Varme A/S.

Elektroniske fjernvarmemålere

Har du fået installeret en elektronisk fjernvarmemåler på din adresse, slipper du fremadrettet for at aflæse fjernvarmemåleren hvert år i december. Vores montør vil hvert år i løbet af januar måned køre forbi din ejendom, og kan via et elektronisk modul indhente lagret data pr. 31. december kl. 24:00. Det er disse data, der benyttes til årsafregningen.

Hvis der er mistanke om uregelmæssigheder i forbruget, vil vi foretage yderligere aflæsninger i løbet af året.

OBS! Sluk ikke for dine sikringsgrupper og dit HPFI-relæ

Da den elektroniske fjernvarmemåler er tilsluttet 230V (lysnettet), opfordrer vi dig til, at du ikke afbryder for strømmen på dine sikringsgrupper eller på dit HPFI-relæ, hvis du f.eks. er bortrejst.

De dage (fejldage), hvor fjernvarmemåleren ikke er tilsluttet 230V, vil du komme til at betale for et beregnet forbrug. Dette forbrug vil blive beregnet ud fra DMI’s graddage.

Lader du konstant fjernvarmemåleren være tilsluttet 230V, vil du kun komme til at betale for det faktiske forbrug.

Udskifte forbrugsmålere

Vores forbrugsmålerteam tager sig af udskiftning af vand- og fjernvarmemålere, således at gældende lovgivning om udskiftning og kontrol af vand- og fjernvarmemålere overholdes.

Kontrol af fjernvarmemåler

Der udtages løbende fjernvarmemålere til stikprøvekontrol. Stikprøvekontrollen foretages i henhold til Erhvervs- og Vækstministeriets vejledning om kontrolsystem for målere i drift og foretages på Lolland Varme A/S’ regning.

Er du selv usikker på, om din fjernvarmemåler måler korrekt, er det muligt at anmode om, at fjernvarmemåleren indsendes til kontrol.

Du skal i den forbindelse udfylde blanketten nedenfor, hvor du også finder yderligere information omkring afholdelse af udgifter til kontrollen.

anmodning_blanket

Klik på billedet for at se blanket for målerkontrol.