636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Varme A/S

Ofte stillede spørgsmål

 • Det er især vigtigt, at der er godt isoleret på loftet, i ydervæggene og omkring varmerørene.
 • Skift enkeltglasvinduer ud med termoruder med energiglas.
 • Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Der skal bruges meget energi på at varme rummene op igen.
 • 21 °C er en ideel stuetemperatur for de fleste mennesker. Hver gang du hæver temperaturen med 1 grad, stiger varmeforbruget typisk 5-6 %.
 • Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Det giver bedre varmeøkonomi, end hvis der er skruet helt op for en enkelt radiator.
 • Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden.
 • Luk for termostaterne under udluftning.
 • Regulering af gulvvarme kan tage op til et halvt døgn før reguleringen får virkning.
 • Placér ikke gardiner, møbler eller tøj på eller tæt ved radiatoren eller termostaten.
 • Hold altid dørene lukkede mellem varme og kølige rum, ellers trækker varmen ud i de kølige rum.
 • For at holde huset sundt skal temperaturen altid være mindst   16° C i alle rum.
 • Du kan løsne luftskruen lidt og lukke luften ud. Hold en klud under og luk igen efter et øjeblik.
 • Temperaturen på det varme vand bør ikke være højere end 50 grader.
 • Tag brusebad i stedet for karbad. På den måde sparer du på det varme vand. Du bruger nemt 145 liter vand til et karbad, mens der typisk kun benyttes 45 liter vand til et brusebad.
 • Du skal løbende holde øje med dit forbrug. Et godt råd er at aflæse varmemåleren én gang om måneden. Hvis det pludselig ændrer sig, er det en god idé at kontakte en VVS-installatør.
 • Ved henvendelse til Lolland Forsyning, Stavangervej 13, 4900 Nakskov kan du få udleveret en aflæsningsbog.

Begrebet afkøling dækker over den temperaturforskel, der er mellem det varme vand, du får ind i din bolig, og det afkølede vand, du sender retur til varmeværket.

Hvis dit varmeanlæg er i orden og korrekt indstillet, bør din gennemsnitlige afkøling være mindst 30 °C. Du kan forbedre din afkøling, hvis du bruger det varme vand i vandhanen og i radiatorerne med omtanke.

Afkølingen er som regel størst om vinteren, hvor vi bruger mest varme. Din afkøling beregnes som et gennemsnit over et helt år.

En god afkøling betyder mindre energiforbrug, mindre miljøbelastning og ikke mindst en mindre varmeregning for dig.