636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Varme A/S

Om Lolland Varme A/S

Velkommen til Lolland Varme A/S

Lolland Varme A/S leverer 100 % CO2 neutral fjernvarme til private husstande og virksomheder i Nakskov, Søllested samt i Bandholm, Reersnæs, Nørreballe, Østofte og Stokkemarke (kaldet Midtlolland).

 

Område Antal kunder Ledningsnet
Nakskov  4.500 300 km
Søllested  500 40 km
Bandholm, Reersnæs, Nørreballe, Østofte og Stokkemarke  525 35 km

Alle tal er cirkatal.

 

Fjernvarmen i Nakskov kommer fra flisværket på Savnsøvej og halmværket på Drammenvej.

Fjernvarmen i Søllested kommer fra halmværket og solfangeranlægget på Jernbanegade.

På Midtlolland leveres fjernvarmen fra REFA’s kraftvarmeværk i Sakskøbing via Maribo Varmeværk.

Lolland Varme A/S producerede i Nakskov i 2018 ca. 136.000 MWh. Der blev brugt ca. 14.000 tons flis og ca. 27.000 tons halm til denne produktion. I Søllested blev der i 2018 produceret ca. 9.800 MWh af ca. 2.700 tons halm og 2.780 MWh fra solfangeranlægget.

Flisværk på Savnsøvej

Værket blev bygget i 2003 og har 2 fliskedler med en samlet effekt på 19 MW.

 

Halmværk på Drammenvej

Værket blev bygget i 2010 og igangsat i 2011 med 2 kedler. I 2013 blev der opsat yderligere en kedel, så vi kan dække den færdige fjernvarmeudbygning.

De 3 halmkedler har en samlet effekt på 22,5 MW.

 

Olieværk på Svingelsvej

På olieværket på Svingelsvej står 2 nyrenoverede oliekedler med en samlet effekt på 20 MW.

Værket benyttes udelukkende som et nødforsyningsværk.

 

Halmværk på Jernbanegade

Værket blev bygget i 1988. I 2007 blev der indsat en ny kedel på 5 MW.

Som nødforsyning er der installeret en 4,5 MW oliekedel.

 

Fjernvarme er en fin måde at udnytte energien på, samtidig med at den er miljørigtig.