636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Varme A/S

Om Lolland Varme A/S

Velkommen til Lolland Varme A/S

Lolland Varme A/S leverer 100 % CO2 neutral fjernvarme til private husstande og virksomheder i Nakskov og Søllested. I Nakskov leverer vi fjernvarme til ca. 4.500 kunder, mens vi i Søllested har ca. 500 fjernvarmekunder.

Vores samlede ledningsnet i Nakskov udgør ca. 300 km, og i Søllested udgør ledningsnettet ca. 40 km.

I 2018 og 2019 udbygger vi fjernvarmenettet på Midtlolland, så vi i fremtiden også vil levere fjernvarme til ca. 540 kunder i Bandholm, Reersnæs, Nørreballe, Østofte og Stokkemarke. Det samlede ledningsnet i dette område vil komme til at udgøre ca. 35 km.

Fjernvarmen i Nakskov kommer fra flisværket på Savnsøvej og halmværket på Drammenvej.

Fjernvarmen i Søllested kommer fra halmværket og solfangeranlægget på Jernbanegade.

Lolland Varme A/S producerede i Nakskov i 2018 ca. 136.000 MWh. Der blev brugt ca. 14.000 tons flis og ca. 27.000 tons halm til denne produktion. I Søllested blev der i 2018 produceret ca. 9.800 MWh af ca. 2.700 tons halm og 2.780 MWh fra solfangeranlægget.

Flisværk på Savnsøvej

Værket blev bygget i 2003 og har 2 fliskedler med en samlet effekt på 19 MW.

 

Halmværk på Drammenvej

Værket blev bygget i 2010 og igangsat i 2011 med 2 kedler. I 2013 blev der opsat yderligere en kedel, så vi kan dække den færdige fjernvarmeudbygning.

De 3 halmkedler har en samlet effekt på 22,5 MW.

 

Olieværk på Svingelsvej

På olieværket på Svingelsvej står 2 nyrenoverede oliekedler med en samlet effekt på 20 MW.

Værket benyttes udelukkende som et nødforsyningsværk.

 

Halmværk på Jernbanegade

Værket blev bygget i 1988. I 2007 blev der indsat en ny kedel på 5 MW.

Som nødforsyning er der installeret en 4,5 MW oliekedel.

 

Fjernvarme er en fin måde at udnytte energien på, samtidig med at den er miljørigtig.