636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Varme A/S

Om Lolland Varme A/S

Velkommen til Lolland Varme A/S

Lolland Varme A/S leverer 100% CO2 neutral fjernvarme til private husstande og virksomheder i Nakskov og Søllested. I Nakskov leverer vi fjernvarme til ca. 4.400 kunder, mens vi i Søllested har ca. 500 fjernvarmekunder.

Vores samlede ledningsnet i Nakskov udgør ca. 300 km, og i Søllested udgør ledningsnettet ca. 40 km.

Fjernvarmen i Nakskov kommer fra flisværket på Savnsøvej og halmværket på Drammenvej.

Fjernvarmen i Søllested kommer fra halmværket på Jernbanegade.

Lolland Varme A/S producerede i Nakskov i 2015 ca. 130.000 MW. Der blev brugt ca. 11.000 tons flis og ca. 27.000 tons halm til denne produktion. I Søllested blev der i 2015 produceret ca. 12.500 MW af ca. 3.400 tons halm.

Flisværk på Savnsøvej

Værket blev bygget i 2003 og har 2 fliskedler med en samlet effekt på 19 MW.

 

Halmværk på Drammenvej

Værket blev bygget i 2010 og igangsat i 2011 med 2 kedler. I 2013 blev der opsat yderligere en kedel, så vi kan dække den færdige fjernvarmeudbygning.

De 3 halmkedler har en samlet effekt på 22,5 MW.

 

Olieværk på Svingelsvej

På olieværket på Svingelsvej står 2 nyrenoverede oliekedler med en samlet effekt på 20 MW.

Værket benyttes udelukkende som et nødforsyningsværk.

 

Halmværk på Jernbanegade

Værket blev bygget i 1988. I 2007 blev der indsat en ny kedel på 5 MW.

Som nødforsyning er der installeret en 4,5 MW oliekedel.

 

Fjernvarme er en fin måde at udnytte energien på, samtidig med at den er miljørigtig.