636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Varme A/S

Priser

Pr. 1. januar 2019

Nakskov/Søllested  Enhed Takst u/moms Takst m/moms
Forbrugsbidrag alm. kunder pr. MWh 315,60 394,50
Forbrugsbidrag alm. kunder pr. kWh 0,3156 0,3945
Forbrugsbidrag storkunder pr. MWh 264,92 331,15
Transportbidrag pr. m³ 1,23 1,54
Fast afgift pr. m² 26,24 32,80
Øvrige områder 
Forbrugsbidrag alm. kunder pr. MWh 365,60 457,00
Forbrugsbidrag alm. kunder pr. kWh 0,3656 0,4570
Transportbidrag pr. m³ 1,23 1,54
Fast afgift pr. m² 41,24 51,55
Gebyrer
Administrationsgebyr for varsel af lukning 200,00 250,00
Målere sendt til afprøvning, der overholder målerkontrolreglerne (udover udgift til målerkontrol) 1.111,66 1.389,58
Gebyr for bortkommet eller beskadiget måler, udover udgift til måler 556,36 695,45

Borgere, der skal etablere fjernvarme for første gang, skal betale et investeringsbidrag (engangsbeløb), jf. takster nedenfor.

Boliger/Erhverv

Investeringsbidrag Takst u/moms Takst m/moms
8.128,00 10.160,00

Borgere, der skal etablere fjernvarme for første gang, skal betale et tilslutningsbidrag pr. meter stikledninger (engangsbeløb), jf. takster nedenfor.

Ledningsdiameter i mm. Takst u/moms Takst m/moms
Kr. pr. m dobbeltrør Kr. pr. m dobbeltrør
20 508,00 635,00
25 508,00 635,00
32 508,00 635,00
40 629,92 787,40
50 731,52 914,40
65 965,20 1.206,50
80 1.188,72 1.485,90
100 1.422,40 1.778,00
125 1.752,60 2.190,75
150 2.194,56 2.743,20

Med stikledning menes ledning fra skel til hovedventil.

For stikledninger over 25 meter afregnes de første 15 meter til normal pris. De efterfølgende 10 meter betales af fjervarmen. Den resterende stikledningslængde over 25 meter afregnes til normal pris.

Ovenstående gælder ikke fjernvarmeudbygningen.