636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nakskov Elnet A/S

Nakskov Elnet A/S

Nakskov Elnet A/S forsyner omkring 8.500 husstande. Forsyningsområdet udgør det meste af Nakskov by.

Vi leverer i alt cirka 85 millioner kWh om året.