636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nakskov Elnet A/S

Energibesparelser

Nakskov Elnet A/S forsøger altid at optimere i eget net og opnå så mange besparelser som muligt.

Herudover forsøger vi altid som udgangspunkt at købe vores energibesparelser lokalt fra private , virksomheder samt fra kommunale renoveringsprojekter ved Lolland Kommune.

Via portalen www.privatbesparelser.dk/lollandforsyning kan man ansøge om energitilskud.

Nakskov Elnet A/S samarbejder bl.a. med EnergySolution A/S, der kan yde rådgivning til områdets lokale virksomheder og privatpersoner.

For Nakskov Elnet A/S  udgør de samlede indberettede besparelser for perioden 2006 – 2015 18.339 MWh, som er på højde med vores energisparemål.

Nakskov Elnet A/S’ energisparemål for 2017 udgør 2.380 MWh.

Energisparemålen for 2016 fordelt på sektorer og aktiviteter med en målopfyldelsesgrad på 99.97 %:

Husholdning 8.69 MWh
Olie 1870.08 MWh
El 276.5 MWh
Offentlig sektor 136.63 MWh
Handel og Service 261.47 MWh
Andet 406.79 MWh

Målopfyldelse – energisparekvote

2016

2015

2014

2013