636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nakskov Elnet A/S

Intern overvågning

Nakskov Elnet A/S er underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning. Reglerne skal forhindre diskriminerende adfærd i netvirksomheder.

Bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 fastlægger de nærmere retningslinjer for, hvad et program for intern overvågning skal indeholde. Bekendtgørelsen indeholder desuden en bestemmelse om, at netvirksomheder hvert år senest den 1. juni skal offentliggøre og anmelde en årsberetning til Energitilsynet.

haandbog-billede-io-elnet

Klik på billedet for at åbne håndbogen