636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nakskov Elnet A/S

Kontaktoplysninger

Nakskov Elnet A/S

Stavangervej 13
4900 Nakskov

Michael Jacobsen

Elforsyningschef

Johnny Hansen

Distribution

Ved strømsvigt m.m.

Nakskov Elnet A/S er et netselskab og har som udgangspunkt ikke kontakten med dig som kunde.

I tilfælde af strømsvigt skal du derfor kontakte din elleverandør.