636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nakskov Elnet A/S

Natslukning af gadelys

Lolland Kommune har besluttet, at gadelyset i kommunen natslukkes mellem kl. 01.00 og 05.00 for at reducere kommunens CO(udledning og driftsudgifter).

Undtaget er større veje samt center- og havneområder m.v.

De veje, hvor gadelyset IKKE slukkes mellem kl. 01.00 og 05.00 kan ses på oversigtskort på Lolland Kommunes hjemmeside.

Oversigtskort over de veje, hvor gadelys IKKE er slukket om natten