636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nakskov Elnet A/S

Priser

Pr. 1. marts 2019

Nakskov Elnet A/S

C – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 19,61 24,51
Abonnement kr./år 636,00 795,00
B høj – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 4,57 5,71
Abonnement kr./år 1.361,00 1.701,00
B lav – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 7,18 8,97
Abonnement kr./år 636,00 795,00

Pr. 1. januar 2019

Boliger Takst u/moms Takst m/moms
Pr. parcelhus/fritidshus, som skal have egen stikledning (25 A) 14.503,00 18.128,75
Pr. rækkehus/bolig i tæt/lav bebyggelse med højst 2. etager (25 A) 11.507,00 14.383,75
Pr. lejlighed i byggeri på mere end 2. etager og øvrige målere i boligblokke (25 A) 9.589,00 11.986,25
Pr. ungdoms-, ældre-, plejebolig 5.033,00 6.291,25
Pr. ladestandere kr./A 514,00 642,50

Publicering af afgørelse:

Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 31. maj 2013 vedrørende Nakskov Elnet A/S’ anmeldte metoder for tariffer, vilkår og gebyrer – klik HER