636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nakskov Elnet A/S

Priser

Pr. 1. januar 2020

Nakskov Elnet A/S

C – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 26,08 32,60
Abonnement kr./år 646,00 807,50
B høj – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 5,67 7,08
Abonnement kr./år 1.470,00 1.838,50
B lav – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 8,57 10,71
Abonnement kr./år 646,00 807,50
Produktionsmålere Enhed u/moms m/moms
C – kunder kr./år 483,00 603,75
B høj – kunder kr./år 1.307,00 1.633,75
B lav – kunder kr./år 483,00 603,75
Rådighedstarif Enhed u/moms m/moms
C – kunder øre/kWh 23,67 29,59
B høj – kunder øre/kWh 4,73 5,92
B lav – kunder øre/kWh 6,97 8,71

Pr. 1. januar 2020

Boliger Takst u/moms Takst m/moms
Pr. parcelhus/fritidshus, som skal have egen stikledning (25 A) 14.800,00 18.500,00
Pr. rækkehus/bolig i tæt/lav bebyggelse med højst 2. etager (25 A) 11.750,00 14.687,50
Pr. lejlighed i byggeri på mere end 2. etager og øvrige målere i boligblokke (25 A) 9.750,00 12.187,50
Pr. ungdoms-, ældre-, plejebolig 5.130,00 6.412,50
Ladestandere under 50 kW* Takst u/moms Takst m/moms
Pr. tilslutning (prisen dækker op til 25 A) 13.125,00 16.406,25
Ved udvidelse til over 25 A koster det pr. A 525,00 656,25

* Gælder kun ladestandere under 50 kW opsat i det offentlige rum. For ladestandere over 50 kW betales alm. tilslutningsbidrag. Det offentlige rum defineres ved matrikuleret areal med offentlig adgang, f.eks.  indkøbscentre og parkeringshuse, samt umatrikuleret areal med offentlig adgang, f.eks. parkeringspladser langs offentlig vej.

Ordningen med et nedsat tilslutningsbidrag for 50 kW-ladestandere med et strøm-træk fra elnettet til og med 160 ampere er taget til efterretning af Forsyningstilsynet d. 5. december 2019. Samtidig har Forsyningstilsynet varslet Dansk Energi, at ordningen ikke kan forventes forlænget igen og vil blive ”lukket ned” med udgangen af 31. december 2020. 

Publicering af afgørelse:

Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 31. maj 2013 vedrørende Nakskov Elnet A/S’ anmeldte metoder for tariffer, vilkår og gebyrer – klik HER