636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nakskov Elnet A/S

Priser

Pr. 1. august 2018

Nakskov Elnet A/S

C – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 19,21 24,01
Abonnement kr./år 1.277,00 1.596,00
B høj – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 3,93 4,91
Abonnement kr./år 3.486,00 4.358,00
B lav – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 7,16 8,95
Abonnement kr./år 1.277,00 1.596,00
Boliger Takst u/moms Takst m/moms
Pr. parcelhus/fritidshus, som skal have egen stikledning (25 A) 13.896,00 17.370,00
Pr. rækkehus/bolig i tæt/lav bebyggelse med højst 2. etager (25 A) 11.025,00 13.781,25
Pr. lejlighed i byggeri på mere end 2. etager og øvrige målere i boligblokke (25 A) 9.187,00 11.483,75
Pr. ungdoms-, ældre-, plejebolig 4.822,00 6.027,50
Pr. ladestandere kr./A 492,00 615,00

Publicering af afgørelse:

Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 31. maj 2013 vedrørende Nakskov Elnet A/S’ anmeldte metoder for tariffer, vilkår og gebyrer – klik HER