636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nakskov Elnet A/S

Priser

Pr. 1. marts 2021

Nakskov Elnet A/S

C – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 26,31 32,89
Abonnement kr./år 539,00 674,00
B høj – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 6,17 7,71
Abonnement kr./år 1.325,00 1.656,00
B lav – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 8,52 10,65
Abonnement kr./år 539,00 674,00
Produktionsmålere Enhed u/moms m/moms
C – kunder kr./år 408,00 510,00
B høj – kunder kr./år 1.194,00 1.493,00
B lav – kunder kr./år 408,00 510,00
Rådighedstarif Enhed u/moms m/moms
C – kunder øre/kWh 23,64 29,55
B høj – kunder øre/kWh 5,84 7,30
B lav – kunder øre/kWh 7,20 9,00

Pr. 1. maj 2021

Standardtilslutningsbidrag (pr. tilslutning) Leveringsomfang Takst u/moms Takst m/moms
Parcel-/fritidshus

 • Parcelhus:
  Fritliggende hus i byzone, som ikke er sammenbygget med andre boliger eller ejendomme.
 • Fritidshus:
  En ikke-helårs bolig, som ikke er et kolonihavehus. Fritidshus til helårsbolig defineres som et parcelhus.
25 A 15.550,00 19.437,50
Rækkehuse (Tæt-lav-byggeri)

 • Bolig i byzoner med en eller to etager sammenbygget med anden/andre boliger.
25 A 12.450,00 15.562,50
Standard lejlighed

 • Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang til og med 16 A.
16 A 8.500,00 10.625,00
Stor lejlighed

 • Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang større end 16 A.
25 A 11.750,00 14.687,50
Ungdoms-, ældre-, plejebolig

 • Ungdoms-, ældre- og plejeboliger under 65 m² i byzoner, hvor det kan dokumenteres, at boligen skal bruges til et af disse formål.Dokumentationen kan f.eks. være en godkendt byggesag eller officiel skrivelse fra kommunen, lokalplaner eller andre lignende dokumenter fra boligselskaber eller kommunen, der kan dokumentere, at der reelt er tale om tilslutning af netop en ungdoms-, ældre- eller plejebolig.
10 A 4.780,00 5.975,00
Kolonihavehus

 • En bebyggelse på et havelod beliggende i byzoner og i et område omfattet af lov om kolonihaver.
16 A 9.220,00 11.525,00
Små 1- og 3-fasede installationer

 • Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, trafiktællere, luftværnssirener, busskilte mm.
Maks.
1000 W   ͂
1,5 A
1.080,00 1.350,00
Ladestandere 
Ladestandere afregnes i forhold til erhvervspriser.

Publicering af afgørelse:

Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 31. maj 2013 vedrørende Nakskov Elnet A/S’ anmeldte metoder for tariffer, vilkår og gebyrer – klik HER