636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nakskov Elnet A/S

Priser

Pr. 1. maj 2017

Elforbrug under 100.000 kWh/år

C1 – kunder Takst m/moms
Abonnement til Nakskov Elnet A/S 1.152,50 kr./år.
Nakskov Elnet A/S’ takster – 2. kvartal (pr. 1. maj 2017)
SEAS-NVE Net A/S Transmission 3,82 øre/kWh
Nakskov Elnet A/S for 2017 6,41 øre/kWh
Abonnement C-kunder 772,00 kr./år

Elforbrug over 100.000 kWh/år

B – kunder Takst m/moms
Abonnement til Nakskov Elnet A/S 7.290,00 kr./år.
Nakskov Elnet A/S’ takster – 2. kvartal (pr. 1. maj 2017)
SEAS-NVE Net A/S Transportbetaling 3,82 øre/kWh
Nakskov Elnet A/S for 2017 4,04 øre/kWh
Abonnement B-kunder 5.682,00 kr./år

Alle priser er ekskl. moms.

Din samlede elpris vil være den samlede nettarif pr. kWh + elprisen pr. kWh hos din pågældende elleverandør.

Boliger Takst u/moms Takst m/moms
Pr. parcelhus/fritidshus, som skal have egen stikledning (25 A) 13.896,00 17.370,00
Pr. rækkehus/bolig i tæt/lav bebyggelse med højst 2. etager (25 A) 11.025,00 13.781,25
Pr. lejlighed i byggeri på mere end 2. etager og øvrige målere i boligblokke (25 A) 9.187,00 11.483,75
Pr. ungdoms-, ældre-, plejebolig 4.822,00 6.027,50
Pr. ladestandere kr./A 492,00 615,00

Publicering af afgørelse:

Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 31. maj 2013 vedrørende Nakskov Elnet A/S’ anmeldte metoder for tariffer, vilkår og gebyrer – klik HER