636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nakskov Elnet A/S

Priser

Pr. 1. marts 2021

Nakskov Elnet A/S

C – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 26,31 32,89
Abonnement kr./år 539,00 674,00
B høj – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 6,17 7,71
Abonnement kr./år 1.325,00 1.656,00
B lav – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 8,52 10,65
Abonnement kr./år 539,00 674,00
Produktionsmålere Enhed u/moms m/moms
C – kunder kr./år 408,00 510,00
B høj – kunder kr./år 1.194,00 1.493,00
B lav – kunder kr./år 408,00 510,00
Rådighedstarif Enhed u/moms m/moms
C – kunder øre/kWh 23,64 29,55
B høj – kunder øre/kWh 5,84 7,30
B lav – kunder øre/kWh 7,20 9,00

Pr. 1. januar 2021

Boliger Takst u/moms Takst m/moms
Pr. parcelhus/fritidshus, som skal have egen stikledning (25 A) 14.458,00 18.072,50
Pr. rækkehus/bolig i tæt/lav bebyggelse med højst 2. etager (25 A) 11.471,00 14.338,,75
Pr. lejlighed i byggeri på mere end 2. etager og øvrige målere i boligblokke (25 A) 9.559,00 11.948,75
Pr. ungdoms-, ældre-, plejebolig 5.017,00 6.271,25
Ladestandere 
Ladestandere afregnes i forhold til erhvervspriser.

Publicering af afgørelse:

Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 31. maj 2013 vedrørende Nakskov Elnet A/S’ anmeldte metoder for tariffer, vilkår og gebyrer – klik HER