636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nakskov Elnet A/S

Priser

Pr. 1. januar 2020

Nakskov Elnet A/S

C – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 26,08 32,60
Abonnement kr./år 646,00 807,50
B høj – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 5,67 7,08
Abonnement kr./år 1.470,00 1.838,50
B lav – kunder Enhed u/moms m/moms
Nettarif øre/kWh 8,57 10,71
Abonnement kr./år 646,00 807,50
Produktionsmålere Enhed u/moms m/moms
C – kunder kr./år 483,00 603,75
B høj – kunder kr./år 1.307,00 1.633,75
B lav – kunder kr./år 483,00 603,75
Rådighedstarif Enhed u/moms m/moms
C – kunder øre/kWh 23,67 29,59
B høj – kunder øre/kWh 4,73 5,92
B lav – kunder øre/kWh 6,97 8,71

Pr. 1. januar 2020

Boliger Takst u/moms Takst m/moms
Pr. parcelhus/fritidshus, som skal have egen stikledning (25 A) 14.800,00 18.500,00
Pr. rækkehus/bolig i tæt/lav bebyggelse med højst 2. etager (25 A) 11.750,00 14.687,50
Pr. lejlighed i byggeri på mere end 2. etager og øvrige målere i boligblokke (25 A) 9.750,00 12.187,50
Pr. ungdoms-, ældre-, plejebolig 5.130,00 6.412,50
Pr. ladestandere kr./A 525,00 656,25

Publicering af afgørelse:

Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 31. maj 2013 vedrørende Nakskov Elnet A/S’ anmeldte metoder for tariffer, vilkår og gebyrer – klik HER