636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nakskov Elnet A/S

Erhverv

Pr. 1. januar 2021

Priser pr. stikledningssikring

Takst u/moms Takst m/moms
Indtil 25 A 14.458,00 18.072,50
Indtil 35 A 25.220,00 31.525,00
Indtil 50 A 41.288,00 51.610,00
Indtil 63 A 55.237,00 69.046,25
Indtil 80 A 73.494,00 91.867,50
Indtil 100 A 94.937,00 118.671,25
Indtil 125 A 121.789,00 152.236,25
Indtil 160 A 159.306,00 199.132,50
Indtil 200 A 202.236,00 252.795,00
Indtil 225 A 229.086,00 286.357,50
Indtil 250 A 255.879,00 319.848,75
Indtil 315 A 325.665,00 407.081,25
Indtil 350 A 363.183,00 453.978,75
Ved tilslutning over 400 A sker indtegning i hele 100 A. Pris pr. A.
Der kan opsættes maksimalafbryder som stiksikring
1.075,00 1.343,75

Transformereffekt

400 kVA (500 A) 524.181,00 655.226,25
630 kVA (900 A) 953.382,00 1.191.727,50
1000 kVA (1400 A) 1.489.939,00 1.862.423,75

Ekstra måler

Måler kan opsættes på eksisterende stikledning uden udvidelse af leveringsomfang – dog undtaget tilslutning af nyt byggeri i tæt/lav bebyggelse/rækkehuse – pr. måler 1.610,00 2.012,50

Enfasede mindre installationer

Enfasede installationer med måler, max. tilslutning på 1 kVA 1.673,00 2.091,25

Enfaset installation defineres som installation, der ikke er bolig, landbrug, erhverv eller anden servicevirksomhed. Boder og lignende, der er indrettet til salg, information eller anden publikumsbetjening, kan således ikke regnes som enfasede installationer, heller ikke hvis de kun er sæsonåbne. Disse installationer henføres til erhverv.

Gadebelysning og trafiksignalanlæg

Pr. tændskab til gadebelysning med måler 25 A 14.458,00 18.072,50
Pr. tilslutning til trafiksignalanlæg måler 25 A 14.458,00 18.072,50

Eksempel på beregning af investeringsbidrag over 25 A:

De første 25 A (grundbeløb) 14.458,00 18.072,50
De efterfølgende A (kr. pr. A) 1.075,00 1.343,75

Tilslutning af midlertidigt kabel for elinstallatører

Tilslutte kabel i kabelskab 575,00 718,75

Ændring af leveringsomfang

Ved ændring af stikledningssikring betales differencen mellem  investeringsbidraget svarende til den nye stikledningssikring og investeringsbidraget svarende til den eksisterende stikledningssikring.

Elforsyningen sker i henhold til de for Nakskov Elnet A/S gældende leveringsbestemmelser.

 

Midlertidige målere

Elmålere kan kun betragtes som midlertidige inden for en periode på 3 måneder. En forlængelse ud over 3 måneder skal aftales med Nakskov Elnet A/S.