Nyheder » 09. august 2022

Overskudsjord indlogeres på jordhotel

Jorddepot

Når Lolland Forsyning graver nye forsyningsledninger ned i jorden, kommer der overskudsjord. Overskudsjorden køres ud på et midlertidigt 5.000 m2 stort jorddepot – også kaldet et jordhotel. Her bliver der taget prøver og lavet analyser af jorden for at bestemme jordens forureningsgrad. Jordbunkerne forsynes med numre (jf. billedet), for at kunne holde styr på, hvilke prøver der hører til hvilke jordbunker.

Herefter køres jorden ud efter myndighedernes anvisninger til de modtagere, der ønsker jorden og som er godkendt af kommunen.

Arbejder du som entreprenør for Lolland Forsyning, kan du se her, hvad du skal gøre for at kunne komme af med overskudsjord:
https://lollandforsyning.dk/adgang-til-lolland-forsynings-jordhotel-paa-miljoevej-11-nakskov/