636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Pressemeddelelse – Etablering af fjernvarme i Nørreballe, Østofte, Bandholm og Reersnæs

Lolland Forsyning A/S har valgt at forlænge fristen for indgåelse af leveringsaftaler for grundejerne i området Nørreballe, Østofte, Bandholm og Reersnæs. Fristen forlænges med 2 måneder til den 1. maj 2018.

Årsagen til udsættelsen er, at der på nuværende tidspunkt ikke er opnået tilstrækkelig tilslutning til, at projektet kan gennemføres. Hvis der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning vil projektet ikke blive udført.

Lolland Forsyning tilbyder fortsat samme favorable vilkår i perioden frem til 1. maj 2018, dvs. gratis tilslutning og mulighed for køb af fjernvarmeunit.

Til trods for den positive opbakning er der på nuværende tidspunkt desværre ikke økonomisk grundlag for gennemførelse af projektet. Den udmeldte tidsfrist for gratis tilslutning og muligheden for køb af en fjernvarmeunit udløb den 28. februar 2018. Lolland Forsyning har udarbejdet leveringsaftaler svarende til antallet af m², der er nødvendige for gennemførelsen af projektet. Det kan konstateres, at der p.t. mangler underskrifter på leveringsaftaler svarende til ca. 12.000 m² for, at projektet kan gennemføres. Det vurderes at være muligt at opnå dette ved en forlængelse af tidsfristen.

Har man endnu ikke fået udarbejdet en leveringsaftale – men er interesseret i at få installeret fjernvarme – kan Lolland Forsyning kontaktes på tlf. 7230 1111 for et uforpligtende besøg eller svar på eventuelle spørgsmål.

Lolland Forsyning beder samtidig kunder, der endnu ikke har returneret en underskrevet leveringaftale, om at få det gjort hurtigst muligt.

Hvis den nødvendige tilslutning opnås, forventes der følgende plan for projektets gennemførelse:

  • Hovedledningen mellem Maribo og Nørreballe, Skibevej, Østofte og Nørreballe udføres fra juni 2018 til maj 2019 (Den nordligste del af Nørreballe/Østofte forventes at have varme på de nye ledninger til december 2018).
  • Hovedledningen i Koholtvej fra Nørreballe til Bandholm, Reersnæs samt Bandholm udføres i 2019.
  • Udbuddet af ledningsarbejderne er netop blevet annulleret som følge af, at projektet foreløbigt er udskudt i 2-3 måneder. En ny licitation, med ændret tidsplan, afholdes inden den 15. maj 2018.