636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Retningslinjer, i forbindelse med corona, for tømning af septik- og trixtanke i Lolland Kommune

Vestlollands Kloakservice forsøger at opretholde arbejdet med tømning af septik- og trixtanke, også i disse tider, hvor mange er sendt hjem for at undgå smitte. At mange er hjemme har også bevirket, at kunderne har vist øget interesse for at opleve, hvordan en tømning finder sted.

Det er i alles interesse, at arbejdet med tømning skal fortsætte, derfor må vi henstille til, at alle kunder overholder et afstandskrav på minimum 3 meter til tømningspersonalet.

Hvis ikke afstandskravet overholdes, skal tømningspersonalet, efter instruks fra Lolland Forsyning A/S, stoppe arbejdet, og forlade adressen uden endt tømning. I dette tilfælde pålægges ejendommen et gebyr for forgæves tømning.
Hvis tømningen ikke afsluttes, vil Vestlollands Kloakservice foretage tømning på adressen senere på året, når der igen er normale tilstande.

Vi skal passe på hinanden, så hold afstand og vis hensyn over for tømningspersonalet, de skal have plads til at udføre deres arbejde, uden at skulle bekymre sig om smitte.

Tak fordi du viser hensyn over for tømningspersonalet.