636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Forsyning A/S

Vi har brug for dit samtykke til behandling af cpr-nummer

Grundet persondataforordningen skal vi bede om samtykke til at bruge dit cpr-nummer, når vi fremadrettet behandler dit kundeforhold.

Du kan afgive dit samtykke med NemID.

I nogle tilfælde er det også nødvendigt at skulle indtaste kundenummer og adgangskode. Disse oplysninger finder du på din seneste regning.

Hvis du ønsker at afgive dit samtykke i papirform, kan du ringe til os på tlf. 72 30 11 11 og bede os sende dig en samtykkeformular som almindeligt brev vedlagt svarkuvert. Du kan også møde personligt op på Stavangervej 13, 4900 Nakskov og udfylde en samtykkeformular.

Hvorfor skal vi bruge dit samtykke?

Grundet reglerne i persondataforordningen beder vi om dit samtykke til, at vi kan behandle dit cpr-nummer i forbindelse med dit kundeforhold.
Når du afgiver dit samtykke, er du direkte medvirkende til at forenkle vores arbejdsgange, så vi ikke skal bruge unødige ressourcer på sagsbehandling. Blandt andet bliver det nemmere og hurtigere for os at refundere dine penge, hvis du har betalt for meget aconto.

Vi behandler dit cpr-nummer i forbindelse med:

  • Adresseopdatering – hvis du flytter, henter vi automatisk din nye adresse via cpr-registret.
  • Opkrævning via e-Boks – hvis du har tilmeldt dig i e-Boks, sender vi din regning direkte til din e-Boks, og du sparer faktureringsgebyret for udsendelse af regning på papir*.
  • Tilbagebetaling – hvis du har betalt for meget aconto, refunderer vi beløbet til din NemKonto.
  • Inddrivelse – hvis du har en restance, overdrages denne til inddrivelse via SKAT.

* Ønsker du at modtage opkrævninger fra os i din e-Boks, skal du selv tilmelde Lolland Forsyning som afsender i din e-Boks. Du finder os under “El og forsyning”.

I forbindelse med at du afgiver dit samtykke, har du desuden mulighed for at oplyse din e-mail adresse og dit telefonnummer, hvis du vil gøre det nemmere for os at komme i kontakt med dig vedrørende dit kundeforhold.

Bemærk: Er der flere ejere på adressen, skal vi bede om samtykke fra hver enkelt ejer, da samtykket er personligt.

Vind en tur for 2 i biografen inkl. sodavand og popcorn

Dit samtykke giver ét lod i konkurrencen!

Konkurrencebetingelser:
Du skal være kunde hos Lolland Vand A/S, Lolland Varme A/S eller Lolland Spildevand A/S for at kunne afgive samtykke og over 18 år for at deltage i konkurrencen. Der trækkes i alt lod om 4 gavekort til en biograftur bestående af 2 biografbilletter med sodavand og popcorn. Præmien har en værdi á ca. 299 kr. og kan ikke ombyttes til kontanter eller lignende. Konkurrencen løber fra maj 2019 til december 2019, og vinderne udtrækkes tilfældigt i maj, juni, oktober og december måned. Vinderne får direkte besked og offentliggøres desuden på www.lollandforsyning.dk/samtykke. Alle aktive samtykker giver et lod ved hver lodtrækning, også selvom samtykket er afgivet inden konkurrencens start. Ansatte i Lolland Forsyning A/S’ selskaber og deres familie kan afgive samtykke – men deltager ikke i konkurrencen.

Konkurrencevindere:
28.05.2019 er Bjarne Fallesen udtrukket som første vinder i konkurrencen.