636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Selvbetjening

Aflæs måler

http://lollandforsyning.dk/selvbetjening/aflaes-maaler/aflaes-maaler-igen/
http://lollandforsyning.dk/selvbetjening/aflaes-maaler/kvittering/
Der er ingen målere, der kan aflæses. Det skyldes, at målerne fjernaflæses.