636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Selvbetjening

Kortbetaling

[input]>
[input]>

Handelsvilkår for automatisk kortbetaling

Indledning
Nedenstående vilkår gælder ved indgåelse af aftaler med Lolland Forsyning A/S med tilknyttet automatisk kortbetaling. Foruden de nedenfor beskrevne vilkår gælder de til enhver tid gældende almindelige betingelser for aftagelse af ydelser fra Lolland Forsyning A/S, lovgivning, regulativer og betalingsvedtægter. Lolland Forsyning A/S forbeholder sig ret til at ændre nedenstående vilkår og vil orientere herom på www.lollandforsyning.dk.

Oprettelse af aftale om automatisk kortbetaling
En aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betaling af ydelser sker ved automatisk overførsel af det forfaldne beløb fra kundens betalingskort til Lolland Forsyning A/S. Det vil fremgå af din regning, at den betales via automatisk kortbetaling.

Sikker opbevaring af oplysninger
Ved tilmelding til automatisk kortbetaling registrerer og opbevarer kortudbyderen/DIBS de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort på vegne af Lolland Forsyning A/S. Kunden kan til enhver tid ændre betalingskort-oplysningerne på siden “Regninger”.

Brugernavn og kodeord
Det er kundens eget ansvar, at de oplysninger, der afgives i forbindelse med oprettelsen af automatisk kortbetaling, er korrekte. Såfremt der sker ændringer i de afgivne oplysninger, herunder ændring af adresse, kortoplysninger m.v., er kunden forpligtet til selv at opdatere oplysningerne på siden “Regninger”. Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at aftale om automatisk kortbetaling ophører.
Kunden har adgang til ”Regninger” med brug af NemID eller kundenummer i kombination med måler- eller fakturanummer.

Ophør af aftale om automatisk kortbetaling
Aftalen om automatisk kortbetaling fortsætter, indtil en af parterne ønsker at bringe den til ophør. Aftalen om automatisk kortbetaling ophører automatisk, hvis der sker mislighold fra kundens side, eller kunden fraflytter forbrugsadressen og derfor får en slutopgørelse for forbrugsadressen.

Behandling af personlige oplysninger
Lolland Forsyning A/S er forpligtet til at behandle de oplysninger, som medlemmet afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt. Personoplysninger vil alene blive behandlet af Lolland Forsyning A/S i relation til kundeforholdet mellem kunden og Lolland Forsyning A/S. Behandling af oplysninger til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra kunden. De oplysninger, Lolland Forsyning A/S har registreret om kunden, vil være tilgængelige for kunden ved henvendelse til Lolland Forsyning A/S.