636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Selvbetjening

Tilmeld e-Boks

Du kan få dine regninger og selvaflæsningskort sendt elektronisk i din personlige e-Boks.

Lolland Forsyning leverer forsyningstjenester i Lolland Kommune indenfor områderne fjernvarme (i Nakskov og Søllested), vand og kloak/spildevand.