636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Selvbetjening

Tilskud til energiforbedringer

Størstedelen af dine energiudgifter går til opvarmning af din bolig, og derfor er varmen værd at sætte ekstra fokus på. Dine varmeinstallationers tilstand har stor indflydelse på dit forbrug, men forbruget afhænger også af boligens øvrige stand, herunder konstruktion og isolering.

Selvom du kan spare penge ved blot at være opmærksom på dine varmeforbrugsvaner i hverdagen, kan du ofte spare endnu flere penge ved at udskifte enten ældre fjernvarmeunits og varmtvandsbeholdere til nye mere miljørigtige typer eller efterisolere husets konstruktioner.

For at støtte en miljørigtig udvikling giver Lolland Forsyning A/S nu tilskud til energibesparende tiltag i hjemmet. Du kan få et kontant tilskud til mange af de energiforbedringer, du kan lave derhjemme.

Hos os kan du bl.a. få tilskud til udskiftning eller isolering af:

  • Fjernvarmeunit
  • Varmtvandsbeholder
  • Radiatorventiler
  • Vinduer og døre
  • Rør
  • Loft/tag
  • Mur
  • Ydervægge
  • Gulve

HUSK at ansøge inden du går i gang, bestiller håndværker eller køber materialer.

Billede tilskud til energiforbedringer

For at du kan få tilskud fra os, skal du, inden du går i gang med projektet, udfylde ansøgningsskema og oprette dig som bruger. Hvis vi ikke har modtaget din elektroniske ansøgning, inden du går i gang med de energibesparende tiltag, er du ikke berettiget til tilskud.

Der gives tilskud til hele landet.

Hvor stort er tilskuddet?

Vi tilbyder dig 35 øre pr. sparet kWh. I beregningen benytter vi standardværdier i henhold til Energistyrelsens standardværdikatalog.

Ingen tilskud ved konvertering til fjernvarme i Nakskov og Søllested

Ved underskrift af fjernvarmetilbud fra Lolland Varme A/S, har du allerede overdraget energibesparelsen, der realiseres i forbindelse med, at din ejendom konverteres til fjernvarme. Dermed kan du ikke søge om yderligere tilskud på baggrund af konverteringen.

For at få tilskuddet udbetalt

Når du har søgt og fået tilsagn om tilskud, kan du påbegynde projektet. Efter projektets afslutning skal du bekræfte gennemførelsen hos os for at få tilskuddet udbetalt. Det sker ved, at du logger ind og uploader en kopi af fakturaen for det gennemførte projekt og/eller de enkelte dele. Husk at informere om eventuelle ændringer i forhold til de oplysninger, du angav i ansøgningsskemaet. Derefter udbetaler vi tilskuddet til din konto.

Vi opkræver et administrationsgebyr på 120 kr., og du kan derfor ikke søge om tilskud på energiforbedringer under 120 kr. Vi forbeholder os desuden ret til at foretage stikprøvekontroller efterfølgende og ret til at afvise indberetninger, såfremt dokumentationen ikke er fyldestgørende eller er urealistisk.

Få mere at vide

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil have gode råd om, hvordan du sparer på varmen netop i din bolig. Lolland Forsyning tilbyder i øjeblikket kun vejledning om fjernvarme. Når du indsender ansøgningsskemaet, giver du os samtidig ret til at indberette dine realiserede energibesparelser til Energistyrelsen.

Du kan kontakte Energy Solution på tlf.nr. 70 40 41 01, hvis du har spørgsmål til energibesparelser, tilskudsordningen eller udfyldelsen af ansøgningsskemaet.