636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Forsyning A/S

Skoletjeneste ude i klasselokalerne

Lolland Forsyning arbejder på et nyt tilbud om decentral skoletjeneste ude i klasselokalerne.

Tiltaget er søsat i et samarbejde med BIOFOS, som ligeledes oplever udfordringer med lange afstande imellem skolerne og de fysiske anlæg, hvor skoletjenesten normalt afholdes.

Målet er at skabe et læringsforløb målrettet 3. klassetrin, hvor Lolland Forsyning kommer ud i klasselokalerne, og gennem leg, lærer børnene om vand, spildevand, miljø og adfærd generelt.

Børnene lærer om vandets vej fra det pumpes op ad jorden til det renses og udledes i havet igen. De udfører forsøg og sortering for at finde ud af, hvad der IKKE må skylles ud i toilettet. Der kigges også nærmere på de bitte små og meget vigtige bakterier, som spiser alt det ulækre i rensningsprocessen.

Status på tiltaget er, at der er udarbejdet en læringsplan over forløbet. Inden forløbet kan pilottestes skal der uddannes personale og udvikles materialer til undervisningen.

Tilbuddet om decentral skoletjeneste forventes at være klar til foråret 2020.