636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Skylning af brandhaner i Lolland Vand A/S’ forsyningsområde

Lolland Falster Brandvæsen gennemfører skylning af brandhaner i Lolland Vands forsyningsområde i perioden den 13. maj 2019 til og med den 24. maj 2019.

Skylningen, som kun vil foregå på hverdage i dagtimerne, vil kunne give misfarvning af drikkevandet. Der skylles i rækkefølgen Maribo-, Rødby- og Nakskov-området.

For at få rent vand skal man skylle ledningssystemet/rørinstallationen godt igennem ved at lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart.