636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Status på fjernvarmeprojektet i Bandholm, Reersnæs, Østofte og Nørreballe

Seneste nyt pr. 17. august 2017

I perioden fra uge 36/2017 og frem til primo januar 2018 aflægger Lolland Varme A/S kommende fjernvarmekunder et besøg med henblik på udarbejdelse af en leveringsaftale i forbindelse med tilslutning til fjernvarme.

I forbindelse med dette projekt har kommende kunder mulighed for at købe og afdrage en fjernvarmeunit gennem Lolland Varme A/S. Den endelige pris for fjernvarmeunitten ekskl. montering  udgør 13.900 kr. inkl. moms. Fjernvarmeunitten kan afdrages over maksimalt 5 år og med enten 4 eller 12 terminer pr. år. Aftalen forrentes med 8,05% årligt. Renterne er ikke fradragsberettiget, idet der er tale om en afdragsordning.

Du kan lave en prøveberegning på afdragsordningen nedenfor.

Seneste nyt pr. 19. april 2017

Bestyrelsen for Lolland Varme A/S har den 18. april 2017 godkendt, at projektet for etablering af fjernvarme til Bandholm, Reersnæs og Østofte/Nørreballe igangsættes.

Der har været afholdt borgermøder i henholdsvis Bandholm den 28. februar 2017 og Østofte den 1. marts 2017, hvor projektet blev præsenteret. I perioden herefter er der indkommet tilsagn fra et tilstrækkeligt stort antal kunder til, at der nu er økonomisk grundlag for at igangsætte projektet. Tilslutningen ligger på 53,4 % beregnet ud fra mulige antal tilsluttede m2.

Lolland Varme vil nu indsende projektforslag til behandling i Lolland Kommune, og myndighedsbehandlingen vil ske hen over sommeren 2017.

Efter myndighedsgodkendelse vil arbejdet med at give tilbud til de nye kunder blive indledt.

De nye kunder vil blive tilbudt gratis tilslutning ved bindende accept af tilbud inden udgangen af februar måned 2018.  Fjernvarmeprisen vil blive som for Lolland Varmes øvrige kunder, dog med et investeringstillæg på den faste afgift på 18,75 kr./m2 inkl. moms.

Udførelsesfasen er planlagt til perioden marts – november 2018.

Varmen vil blive leveret fra REFA Energi via Maribo Varmeværk.

Seneste nyt pr. 7. april 2017

Der er indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde i Lolland Varme A/S den 18. april 2017, hvor bestyrelsen træffer endelig beslutning om det videre forløb.

Det kan oplyses, at tilslutningsprocenten på de 53% er opnået, samt at der vil blive afsendt yderligere information pr. brev ultimo april 2017.

Seneste nyt pr. 27. marts 2017

Da området for fjernvarmeprojektet er blevet udvidet undervejs i forløbet, har vi valgt at rykke svarfristen for at indgå i interesseundersøgelsen til den 30. marts 2017, idet vi fortsat mangler at høre fra en del.

Vi glæder os til at høre fra de sidste.

Seneste nyt pr. 20. marts 2017

Fristen for at indgå i interesseundersøgelsen udløber den 24. marts 2017.

Er du stadig i tvivl ,om du skal skifte din nuværende varmekilde ud med miljørigtig fjernvarme, så ring på tlf. 72 30 11 11 eller send en mail på forsyning@lollandforsyning.dk.

Vi er meget tæt på at målet, med tilslutning af 53% af de samtlige ejendomsarealer, er nået. Det er altafgørende for projektets realisering, at de resterende godt 200 boligejere, som vi mangler at høre fra, ligeledes tager stilling nu, og deltager i undersøgelsen.

For at gøre det lettere for jer, er der også den mulighed at returnere svarblanketten som en billedbesked eller blot anføre svarblankettens oplysninger i en sms, som kan sendes til tlf. 41 78 11 59.

Der er også stadig den mulighed at benytte den elektroniske svarblanket længere nede på denne side.

Vi håber, at flere vil udvise interesse for projektet i undersøgelsens slutfase.

Lolland har brug for flere succes historier – dette kan blive endnu en.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Seneste nyt pr. 9. marts 2017

Der er nu afholdt to informationsmøder i henholdsvis Svanevig hallen og Østofte hallen den 28. februar og 1. marts.

Vi takker for den store tilslutning til møderne.

Undersøgelsesfasen er dog ikke slut endnu, så du kan stadig nå at tilmelde dig. Der er tilmeldingsfrist for tilkendegivelse af interesse frem til den 24. marts.

Mere information kan læses nederst på siden, hvor vi løbende opdaterer med seneste information. For yderligere information samt spørgsmål til projektet kontakt os på 72 30 11 11.

Beregn din omtrendtlige årlige varmeudgift ved konvertering til miljørigtig fjernvarme

Du har mulighed for selv at beregne din årlige varmeudgift ved konvertering til fjernvarme. Indtast dit boligareal, som er oplyst i BBR-registreret i excel-arket nedenfor.

Svarblanket

FAKTA OM FJERNVARME!

  • Billig varme.
  • Miljørigtig CO2 neutral varme.
  • Få vedligeholdelsesomkostninger.
  • Læs mere om fjernvarme her

Opdatering pr. 9. marts 2017

Som der kunne læses i Folketidende fredag den 3. marts 2017, er der i forbindelse med fjernvarmeprojektet for områderne Bandholm, Reersnæs, Nørreballe og Østofte, nu afholdt to informationsmøder i henholdsvis Svanevig hallen og Østofte hallen den 28. februar og den 1. marts. Vi vil gerne sige tak for den fine tilslutning, samt de mange positive tilkendegivelser til disse to møder.

Undersøgelsesfasen nærmer sig nu sin afslutning med sidste svarfrist den 24. marts 2017. Vi er desværre endnu ikke helt i mål. Derfor har vi forsat brug for flere, der slutter op om projektet. Vi kontakter stadig borgere i området for at vende alle muligheder til at realisere projektet.

Artiklen fra Folketidende den 3. marts kan læses her.

 

Opdatering pr. 23. november 2016

På bestyrelsesmødet i Lolland Varme A/S den 15. november 2016 blev det besluttet, at der fortsat skal arbejdes videre med fjernvarmeprojektet i Bandholm, Reersnæs, Østofte og Nørreballe. I den forbindelse kommer der yderligere oplæg til forskellige tilslutningsmodeller. Disse modeller vil blive præsenteret for de berørte borgere seneste på borgermøderne.

Først i det nye år vil der blive indkaldt til borgermøder i henholdsvis Bandholm/Reersnæs og i Østofte/Nørreballe.

 

Opdatering pr. 26. oktober 2016

Tak til alle grundejere, der har vendt tilbage til os, om de er interesseret i fjernvarme eller ej.

De indkomne svar er nu talt sammen, og resultatet skal behandles på det kommende bestyrelsesmøde den 15. november 2016 i Lolland Varme A/S.

Bestyrelsens beslutning, om hvorvidt fjernvarmeprojektet i Bandholm, Reersnæs, Østofte og Nørreballe skal realiseres eller ej, vil i dagene efter bestyrelsesmødet blive udmeldt her på hjemmesiden samt via SMS.