636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Takster 2018

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 15. november 2017 godkendt taksterne for 2018 for Vand, Spildevand og Varme.

For så vidt angår taksterne for Vand og Spildevand tages der forbehold for Lolland Byråds endelige godkendelse.

Takster 2018