636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Tilstandsvurdering af kloaknettet i Næsby Strand – opdateret 10. april 2018

Status pr. 10. april 2018

Mandag den 23. april 2018 starter Lolland Spildevand A/S tilstandsvurdering af kloaknettet i Næsby Strand.

Der henvises til vores gode råd nedenfor i forbindelse med TV-kørslen eller spulingen.

Status pr. 6. april 2018

I løbet af foråret 2018 vil Lolland Spildevand A/S tilstandsvurdere kloaknettet i Næsby Strand, og i den forbindelse vil der blive foretaget spul og TV-kørsel af kloakledninger.

Når vi er bekendt med tidspunktet for spul og TV-kørsel, vil vi her på hjemmesiden offentligøre det.

 

Gode råd i forbindelse med vores arbejde:

Det bør I gøre, når vi spuler:
Spulingen kan tømme jeres vandlåse for vand og give lugtgener. Sker dette, skal I blot lade vandet løbe et par minutter, så vandlåsen igen fyldes.

Undgå sprøjt fra toiletter ved at slå toiletsædet ned. Dæk også gulv- og vaskeafløb til med fugtige klude eller aviser.