636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Tømning af septik- og trixtanke – gl. Højreby Kommune

Den årlige tømning af septik- og trixtanke for ejendomme beliggende i den gamle Højreby kommune er planlagt til at foregå i uge 10-13.

I forbindelse med tømningen kan Lolland Forsyning tilbyde følgende særydelser:

  1. Tanken kan tømmes på en bestemt dag (formiddag eller eftermiddag).
  2. Tømningen kan foretages med et specielt rengjort køretøj (f.eks. ved bedrifter med SPF-besætninger).
  3. Tanken kan tømmes med et lille køretøj.

Priser på særydelser kan ses på Lolland Forsynings hjemmeside www.lollandforsyning.dk. Her vil ligeledes fremgå, hvis der sker ændringer i tømningsterminen.

Ønske om særydelse skal gives til Vestlollands Kloakservice på tlf. 23 71 06 71 (man-, tirs-, ons- og torsdag mellem kl. 8.00 – 12.00) senest den 26. februar 2020.

Lolland Forsyning håber, at man vil medvirke til, at tømningen kan forløbe så problemfrit som muligt, og adgangsvejen samt tanken/dæksel er tilgængelig i det pågældende tidsrum.