636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Undersøgelse af drikkevand

Lolland Forsyning har udført drikkevandsanalyser og kan nu konstatere, at pesticidet desphenyl-chloridazon er påvist i ét af vores 4 vandværker.

Der er fundet pesticidet desphenyl-chloridazon i Regionalvandværket i Vesterborg, men efter målinger kan vi konstatere, at grænseværdien ikke overskrides.

Der er ikke fundet pesticider i drikkevandet fra vandværkerne i Maribo, Nakskov og Rødby.

Vand

Status pr. 29. august 2017

Lolland Vand A/S har på baggrund af de sidste dages presseomtale af pesticidrester fra desphenyl-chloridazon bestilt analyse af vores vand.

Analysefirmaerne er af samme grund blevet overbebyrdet med opgaver, da mange andre har gjort det samme.

Lolland Vand A/S har derfor aftalt med Lolland Kommunes myndighed, at vi løbende holder hinanden orienteret i sagen.