636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Valg af medarbejderrepræsentanter til Lolland Energi Holding A/S og Lolland Forsyning A/S

Der har i perioden 25. april 2017 til 8. maj 2017 været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelserne i Lolland Energi Holding A/S og Lolland Forsyning A/S.

Følgende er valgt og indtrådt i bestyrelsen pr. 16. maj 2017:

  • Jesper Kristensen
  • René Dickie Jørgensen
  • Annette Lützen

Jesper Kristensen og Annette Lützen var der genvalg til, mens René Dickie Jørgensen er nyvalgt.

Susanne Henningsen er samtidig udtrådt af bestyrelserne efter 8 års virke, og hun takkes for et godt samarbejde.