636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Vandsektoren anker skattesagen til Højesteret

Vandsektoren har besluttet, at skattesagen skal ankes til Højesteret.

De implicerede vandselskaber – DANVA, Danske Vandværker samt de juridiske og økonomiske rådgivere – har den entydige opfattelse, at dommene fra Østre Landsret er af en sådan karakter, at det er naturligt at føre sagen om de 36 mia. kr. i ekstraskat til vandkunderne videre til højeste retsinstans.

Yderligere informationer kan findes på DANVA´s hjemmeside via følgende link:  

DANVA nyhed om skattesag