Nyheder » 17. juni 2021

Adgang til Lolland Forsynings jordhotel på Miljøvej 11, Nakskov

Jordhotel indgang

Entreprenører, der i forbindelse med gravearbejder for Lolland Forsyning har behov for at køre overskudsjord til vores jordhotel på Miljøvej 11, Nakskov, skal kontakte enten projektlederen eller anden kontaktperson i Lolland Forsyning for adgang til jordhotellet.

Er det ikke muligt at komme i kontakt med denne person, kan der ringes til vores kundeservice på tlf. 72301111, som vil være behjælpelig med at finde en medarbejder, der kan åbne porten for dig.

Skydeporten kan åbnes med automatik, således at vi ikke behøver at komme fysisk til stede på Miljøvej. Du skal derfor først ringe til os, når du holder foran skydeporten. Når vi åbner porten, vil porten være åben i 30 sekunder.

Når du forlader jordhotellet, vil det være nødvendigt, at du igen kontakter os for åbning.

Når du får adgang til vores jordhotel, vil vi bede dig om følgende oplysninger:

  • Hvilket firma kører du for.
  • Hvilken medarbejder i Lolland Forsyning har bestilt arbejdet.
  • Hvilken type ledningsart er der tale om – vand, varme, spildevand eller el
  • Hvor meget jord har du læsset af på pladsen