636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Dronetermografering af Lolland Varme A/S’ fjernvarmenet

Lolland Varmes kunder fanget i konflikt om varmelevering fra REFA-MSK

Lukket for fysiske kundeekspeditioner til og med den 28. februar 2021

Ændring af telefontid pr. 15. december 2020

Fibernet i Nakskov

Artikel fra Schneider vedrørende Lolland Spildevand A/S’ IGSS SRO-system

Hjælp dit vakuum til et godt sug

Brug aldrig toilettet som skraldespand

Årsberetning 2019

Udfyld tilfredshedsundersøgelse i forbindelse med anlægsprojekter

Tilbud om skoletjenestebesøg til alle 3. klasser i Lolland Kommune

Få et indblik i Lolland Varme A/S og Lolland Spildevand A/S

Skybrudsråd, der virker!

Hvis der er manglende vakuum.

Redegørelse vedrørende anbefalingerne for god selskabsledelse

Grundbeløbets bortfald: INGEN prisstigninger for kunder hos Lolland Varme A/S

Det kan være dyrt ikke at vedligeholde sine vandledninger – nu hvor frosten er på vej.

Højesteret giver vandselskaber medhold mod Skatteministeriet

Betal din regning med Dankort eller Visa/Dankort

Pressemeddelelse: Aftale om strategisk samarbejde mellem Lolland Forsyning, HOFOR og BIOFOS

Vi har opdateret vores privatlivspolitik – klik her for at læse mere.

Vandsektoren anker skattesagen til Højesteret

Skattesagen betyder ikke ekstraopkrævninger for kunderne hos Lolland Forsyning

Lolland Forsyning bliver eneejer af renseanlægget Hunseby Strand

SEAS-NVE overtager driften af gadelys i hele Lolland Kommune

Undersøgelse af drikkevand

Lolland Varme A/S – forrentning af fri egenkapital

Se Lolland Forsynings nye profilbrochure

Vi er nu at finde på Facebook

Hvordan kan jeg sikre mig mod skybrud?