636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Dronetermografering af fjernvarmenettet i Søllested og Færgelandsparken i Nakskov

Aflæsningskort er på vej med posten

Takster 2018

Forbrugervalg 2017 – valgresultat

Lolland Forsyning bliver eneejer af renseanlægget Hunseby Strand

SEAS-NVE overtager driften af gadelys i hele Lolland Kommune

Tilfredshedsundersøgelse – Anlægsprojekt på Østervang, Leonora Christinas Vej, Ved Stadion og Refshalevej

Undersøgelse af drikkevand

Kundebesøg – fjernvarmeprojekt i Bandholm, Reersnæs, Østofte og Nørreballe

Status på fjernvarmeprojektet i Bandholm, Reersnæs, Østofte og Nørreballe

Valg af medarbejderrepræsentanter til Lolland Energi Holding A/S og Lolland Forsyning A/S

Tilstandsvurdering af kloaknet på Fejø og Femø

Årsberetning 2016

Lolland Varme A/S – forrentning af fri egenkapital

Nyt forbrugervalgt bestyrelsesmedlem pr. 10. februar 2017

Nyt bestyrelsesmedlem pr. 7. februar 2017

Tømningsoversigt for 2017 er nu tilgængelig

Kommentarer til DR’s “Arvingerne” vedrørende drikkevandsforurening

Hvem er Lolland Forsyning? Se vores nye præsentationsvideo

Se Lolland Forsynings nye profilbrochure

EU-udbud af revisionsydelser

Svarblanket – Nyt fjernvarmeprojekt i Bandholm, Reersnæs, Østofte og Nørreballe

Lukker du dit sommerhus ned for sæsonen nu? Husk at aflæse vandmåler.

Vi er nu at finde på Facebook

Fjernvarmeprojekt i Bandholm, Reersnæs, Østofte og Nørreballe – materiale fra messen

Nyt bestyrelsesmedlem i forsyningsselskaberne pr. 1/9-2016

Hvordan kan jeg sikre mig mod skybrud?

Nyt bestyrelsesmedlem i forsyningsselskaberne

Information fra borgermødet om projektet Østervang, Leonora Christinas Vej og Ved Stadion

Mulighed for håndværkerfradrag i forbindelse med kloakseparering