636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Vi sender i uge 37 sms’er ud vedrørende samtykke til behandling af vores kunders cpr-nr.

Skybrudsråd, der virker!

Hvis der er manglende vakuum.

Nyt bestyrelsesmedlem pr. 1. juli 2019

Konkurrencevinder – 26.06.2019 er Niels Arne Andreasen udtrukket som anden vinder i konkurrencen

Årsberetning 2018

SMS udsendt: Vi har brug for dit samtykke til behandling af cpr.nr.

Udfyld tilfredshedsundersøgelse i forbindelse med anlægsprojekter

Redegørelse vedrørende anbefalingerne for god selskabsledelse

OBS! Falsk SMS-besked i omløb

Halmudbud 2019 er afsluttet

Tømningsoversigt 2019 er nu tilgængelig

Grundbeløbets bortfald: INGEN prisstigninger for kunder hos Lolland Varme A/S

Det kan være dyrt ikke at vedligeholde sine vandledninger – nu hvor frosten er på vej.

Højesteret giver vandselskaber medhold mod Skatteministeriet

Betal din regning med Dankort eller Visa/Dankort

Information vedrørende Stokkemarke Fjernvarme

Lukker du dit sommerhus ned for sæsonen nu? Husk at aflæse vandmåler.

Ændring af telefon- og åbningstid pr. 1. oktober 2018

Pressemeddelelse: Etablering af fjernvarme i Nørreballe, Østofte, Bandholm og Reersnæs bliver en realitet

Status på fjernvarmeprojektet i Nørreballe, Østofte, Bandholm og Reersnæs 31. juli 2018

Pressemeddelelse: Aftale om strategisk samarbejde mellem Lolland Forsyning, HOFOR og BIOFOS

Vi har opdateret vores privatlivspolitik – klik her for at læse mere.

Pressemeddelelse – Etablering af fjernvarme i Nørreballe, Østofte, Bandholm og Reersnæs

Vandsektoren anker skattesagen til Højesteret

Skattesagen betyder ikke ekstraopkrævninger for kunderne hos Lolland Forsyning

Lolland Forsyning bliver eneejer af renseanlægget Hunseby Strand

SEAS-NVE overtager driften af gadelys i hele Lolland Kommune

Undersøgelse af drikkevand

Lolland Varme A/S – forrentning af fri egenkapital