Decentral skoletjeneste

Skoletjenestebesøg i klasselokalerne til alle 3. klasser i Lolland Kommune.

Lolland Forsyning A/S tilbyder decentral skoletjeneste som tema-/fagdag ude i klasselokalerne.

Skoletjenestebesøget er et læringsforløb målrettet 3. klassetrin, hvor Lolland Forsyning kommer ud på skolerne. Gennem leg, lærer eleverne om vand, spildevand, miljø og adfærd generelt.

Eleverne lærer om vandets kredsløb, fra det pumpes op af jorden, til det renses og udledes i havet igen. De udfører forsøg og sortering for at finde ud af, hvad der IKKE må skylles ud i toilettet.

Der kigges også nærmere på de bitte små og meget vigtige bakterier, som spiser alt det ulækre i rensningsprocessen.

Målet er, at besøget skal skabe en rød tråd om emnet vandmiljø og et fundament, der kan bygges videre på, når eleverne besøger vandværket og spildevandsanlægget i udskolingen.

Undervisningsformen er afvekslende mellem det teoretiske og praktiske, hvilket giver eleverne rig mulighed for at byde ind med deres egen viden.

Ideen til den decentrale skoletjeneste på 3. klassetrin er opstået i et samarbejde mellem Lolland Forsyning A/S og BIOFOS, der som de første forsyningsselskaber i Danmark giver skolerne denne mulighed.

Alle skoler i Lolland Kommune er kontaktet med tilbud om tilmelding.