Bestyrelser

Udpeget af byrådet
Lolland Energi Holding A/S
Lolland Forsyning A/S
Lolland Vand A/S
Lolland Varme A/S
Lolland Spildevand A/S
Nakskov Elnet A/S
Kontaktoplysninger
Michael Knudsen, formand
mivkn@lolland.dk
Vagn Holse Pedersen, næstformand
vape@lolland.dk
Holger Schou Rasmussen
borgmester@lolland.dk
Lars Christiansen
lahri@lolland.dk
Knud Knudsen
knkn@lolland.dk
Medarbejderrepræsentanter
Leonie Bøgelund Bødker
lbj@lollandforsyning.dk
Zoran Maric
zoma@lollandforsyning.dk
Thor Larsen
tl@lollandforsyning.dk
Forbrugerrepræsentanter
Benny Møss Hermann
bhholeby@live.dk
Søren Jensen
sorenaj51@icloud.com