Bestyrelser

Udpeget af byrådet
Lolland Energi Holding A/S
Lolland Forsyning A/S
Lolland Vand A/S
Lolland Varme A/S
Lolland Spildevand A/S
Nakskov Elnet A/S
Kontaktoplysninger
Henning G. Rasmussen, formand
hera@lolland.dk
Henrik Høegh, næstformand
hehoe@lolland.dk
Holger Schou Rasmussen
borgmester@lolland.dk
Vibeke Grave
vigr@lolland.dk
Hans Ole Sørensen
haos@lolland.dk
Medarbejderrepræsentanter
Leonie Bøgelund Jensen
lbj@lollandforsyning.dk
Zoran Maric
zoma@lollandforsyning.dk
Thor Larsen
tl@lollandforsyning.dk
Forbrugerrepræsentanter
Benny Møss Hermann
bhholeby@live.dk
Søren Jensen
sorenaj51@cloud.com