Velkommen til Lolland Spildevand A/S

Lolland Spildevand A/S renser og afleder spildevand efter de krav, miljømyndighederne stiller. Herudover arbejder vi på at nedbringe lugtegener og optimere drift af renseanlæg og pumpestationer. I vores forsyningsområde findes der over 1.000 km offentlige spildevands-, regnvands- og fælleskloakledninger.

rensning af spildevand

Vil du gerne vide mere om, hvordan vi renser spildevandet?

Få et lille indblik i Lolland Spildevand A/S og vores daglige arbejde.

Klimatilpasning og ledningsrenovering af Ringvejen og Østre Allé

Gravearbejdet er godt i gang på Ringvejen, hvor der pt. etableres trykledninger. Gravning af hul til pumpestationen er også startet […]

Læs hele nyheden

Har du et sommerhus med vakuumtoilet og har planer om at få fibernet? Så læs her.

Har du et sommerhus med vakuumtoilet og har planer om at få fibernet? Så klik her.

Læs hele nyheden

Har du styr på din kloak?

Det er din pligt, som husejer, at vedligeholde din kloak. Dette er også med til at forebygge rotter. Derfor er det en god idé at tjekke din kloak- og tagnedløbsbrønd ind i mellem for at se, om den fungerer.
Læs mere her

Læs hele nyheden
Gratis SMS Service

Gratis SMS-Service

Vi giver dig gerne besked, når der er driftsforstyrrelser – både akutte og planlagte forstyrrelser. Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig vores SMS-service. Servicen er helt gratis. 

ARBEJDE MED SPILDEVAND

Vil du vide mere om, hvordan det er at arbejde i Lolland Spildevand? Så brug ét minut på at få et indblik i arbejdsmiljøet på vores rensningsanlæg.