Velkommen til Lolland Spildevand A/S

Lolland Spildevand A/S renser og afleder spildevand efter de krav, miljømyndighederne stiller. Herudover arbejder vi på at nedbringe lugtegener og optimere drift af renseanlæg og pumpestationer. I vores forsyningsområde findes der over 1.000 km offentlige spildevands-, regnvands- og fælleskloakledninger.

rensning af spildevand

Vil du gerne vide mere om, hvordan vi renser spildevandet?

Få et lille indblik i Lolland Spildevand A/S og vores daglige arbejde.

  • kloak

Lolland Spildevand deltager i landsdækkende undersøgelser af covid-19 smitte

Renseanlægget Hunseby Strand er udvalgt til at deltage i et nyt nationalt projekt der i alt omfatter 16 rensningsanlæg og fire pumpestationer.

Læs hele nyheden
  • kloak

Renovering af hovedledningen i Havnegade, Rødbyhavn

Renoveringen er foretaget som strømpeforing, hvor en 598 meter lang og 19,5 mm. tyk glasfiberpose/strømpe blev skudt ind i den eksisterende ledning ved hjælp af vandtryk.

Læs hele nyheden
  • kloak

Strømpeforing i Havnegade, Rødbyhavn

Lolland Spildevand har for nylig startet renovering af 11 spildevandsbrønde i Havnegade, Rødbyhavn. Til renoveringen blev en nyere metode benyttet, hvor et blødt glasfiberrør føres inde i den eksisterende brønd og hærdes op med uv-lys.

Læs hele nyheden
Gratis SMS Service

Gratis SMS-Service

Vi giver dig gerne besked, når der er driftsforstyrrelser – både akutte og planlagte forstyrrelser. Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig vores SMS-service. Servicen er helt gratis. 

ARBEJDE MED SPILDEVAND

Vil du vide mere om, hvordan det er at arbejde i Lolland Spildevand? Så brug ét minut på at få et indblik i arbejdsmiljøet på vores rensningsanlæg.