Velkommen til Lolland Spildevand A/S

Lolland Spildevand A/S renser og afleder spildevand efter de krav, miljømyndighederne stiller. Herudover arbejder vi på at nedbringe lugtegener og optimere drift af renseanlæg og pumpestationer. I vores forsyningsområde findes der over 1.000 km offentlige spildevands-, regnvands- og fælleskloakledninger.

rensning af spildevand

Vil du gerne vide mere om, hvordan vi renser spildevandet?

Få et lille indblik i Lolland Spildevand A/S og vores daglige arbejde.

  • kloak

Nu kan du logge ind på ”Min side” med både NemID og MitID

Du kan nu logge på vores selvbetjening med både NemID og MitID. Lige nu vises betegnelsen ”KMD Identity – Private […]

Læs hele nyheden
  • kloak

Har du styr på din kloak?

Det er din pligt, som husejer, at vedligeholde din kloak. Dette er også med til at forebygge rotter. Derfor er det en god idé at tjekke din kloak- og tagnedløbsbrønd ind i mellem for at se, om den fungerer.
Læs mere her

Læs hele nyheden
  • kloak

Lolland Spildevand deltager i landsdækkende undersøgelser af covid-19 smitte

Renseanlægget Hunseby Strand er udvalgt til at deltage i et nyt nationalt projekt der i alt omfatter 16 rensningsanlæg og fire pumpestationer.

Læs hele nyheden
Gratis SMS Service

Gratis SMS-Service

Vi giver dig gerne besked, når der er driftsforstyrrelser – både akutte og planlagte forstyrrelser. Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig vores SMS-service. Servicen er helt gratis. 

ARBEJDE MED SPILDEVAND

Vil du vide mere om, hvordan det er at arbejde i Lolland Spildevand? Så brug ét minut på at få et indblik i arbejdsmiljøet på vores rensningsanlæg.