Velkommen til Lolland Vand A/S

Lolland Vand A/S forsyner ca. 15.800 husstande i Lolland Kommune med frisk drikkevand. Vi leverer godt 1,7 millioner m³ vand om året til vores kunder, hvilket er omkring 2/3 af den samlede drikkevandsmængde i Lolland Kommune – den resterende mængde leveres fra private vandværker.

Find dit vandværk

Er du i tvivl om hvilket vandværk, du får vand fra, kan du få hjælp her. Indtast vejnavn og husnummer i feltet nedenfor. Når adressen bliver vist med blå tekst, vælger du den på listen, hvorefter du får vist, hvilket vandværk du tilhører.

  • vand

Hvem er ansvarlig for vandinstallationen?

Lolland Vand får af og til spørgsmål om, hvem der har ansvaret for dele af vandinstallationen til en ejendom. I den seneste tid har det f.eks. drejet sig om stophaner/afspærringsventiler, som er placeret før en målerbrønd på privat grund.

Læs hele nyheden
  • vand

Drikkevandsbidraget stopper pr. 31. december 2020 – Afgift af ledningsført vand ændres pr. 1. februar 2021

Med udgangen af 2020 stoppede den lov, der pålagde vandforsyningerne at opkræve drikkevandsbidrag på kr. 0,19 pr. m³. Folketinget har den 26. januar 2021 vedtaget et nyt lov forslag, hvoraf det fremgår, at afgift af ledningsført vand pr. 1. februar 2021 ændres fra kr. 6,18 pr. m³ til kr. 6,37 pr. m³.

Læs hele nyheden
Gratis SMS Service

Gratis SMS-Service

Vi giver dig gerne besked, når der er driftsforstyrrelser – både akutte og planlagte forstyrrelser. Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig vores SMS-service. Servicen er helt gratis.