Velkommen til Lolland Vand A/S

Lolland Vand A/S forsyner ca. 15.800 husstande i Lolland Kommune med frisk drikkevand. Vi leverer godt 1,7 millioner m³ vand om året til vores kunder, hvilket er omkring 2/3 af den samlede drikkevandsmængde i Lolland Kommune – den resterende mængde leveres fra private vandværker.

Find dit vandværk

Er du i tvivl om hvilket vandværk, du får vand fra, kan du få hjælp her. Indtast vejnavn og husnummer i feltet nedenfor. Når adressen bliver vist med blå tekst, vælger du den på listen, hvorefter du får vist, hvilket vandværk du tilhører.

Klimatilpasning og ledningsrenovering af Ringvejen og Østre Allé

Gravearbejdet er godt i gang på Ringvejen, hvor der pt. etableres trykledninger. Gravning af hul til pumpestationen er også startet […]

Læs hele nyheden

Uændret serviceniveau for kunder med elektroniske vandmålere!

Lolland Vand A/S udskifter løbende de gamle vandmålere til elektroniske vandmålere. De nye elektroniske vandmålere har en levetid på ca. 16 år. Hvis din vandmåler ikke allerede er elektronisk, kan du forvente at den bliver udskiftet, når den er ca. 9 år gammel.

Læs hele nyheden

Drikkevandsbidraget stopper pr. 31. december 2020 – Afgift af ledningsført vand ændres pr. 1. februar 2021

Med udgangen af 2020 stoppede den lov, der pålagde vandforsyningerne at opkræve drikkevandsbidrag på kr. 0,19 pr. m³. Folketinget har den 26. januar 2021 vedtaget et nyt lov forslag, hvoraf det fremgår, at afgift af ledningsført vand pr. 1. februar 2021 ændres fra kr. 6,18 pr. m³ til kr. 6,37 pr. m³.

Læs hele nyheden
Gratis SMS Service

Gratis SMS-Service

Vi giver dig gerne besked, når der er driftsforstyrrelser – både akutte og planlagte forstyrrelser. Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig vores SMS-service. Servicen er helt gratis.