Nyheder » 03. juli 2023

Ændrede tariffer for Nakskov Elnet: Balancering af økonomien

Elmåler

Nakskov Elnet A/S driver el-nettet i dele af Nakskov. Indtægter og omkostninger i Nakskov Elnet skal harmonere i forhold til Forsyningstilsynets tildelte økonomiske ramme. Blandt andet på grund af energikrisen har de tidligere tariffer (takster) og de faktiske omkostninger ikke balanceret.

For at ubalancere underdækningen er det nødvendigt at ændre tariffer. Formålet med denne ændring er at indhente det økonomiske efterslæb og opretholde en økonomisk balance.

Vi er opmærksomme på, at den ændringen vil medføre en betydelig stigning i tariffer for kunderne i Nakskov Elnet. Dette er dog en nødvendig foranstaltning for at balancere økonomien i virksomheden.

Det forventes dog, at behovet for de højere tariffer, kun vil gælde for en kortvarig periode. Vi arbejder løbende på at reducere omkostningerne med henblik på at reducere tarifferne. Vi forventer væsentligt lavere tariffer pr. 1. januar 2024.