Nyheder » 13. juni 2024

Anbefaling om plan for anvendelse af CO2

Medarbejder på et varmeværk

Lolland Forsyning har, sammen med Green Power Denmark og 24 andre virksomheder og organisationer, udarbejdet en rapport, hvor regeringen opfordres til at fremlægge en plan for brug af biogen CO2 i produktionen af grønne brændstoffer til fly, skibe og tung industri. Regeringen har fokuseret på lagring af CO2 under Nordsøen, men der mangler investering i anvendelse af CO2, hvilket kan hæmme udviklingen af grønne brændstoffer.

Med rapporten kommer vi med anbefalinger til at fremme CO2-fangst og -anvendelse. Derudover fremhæver den behovet for økonomisk støtte og konkrete mål for produktionen af grønne brændstoffer i 2030 og 2035.

EU har en strategi, hvor halvdelen af den fangede CO2 skal anvendes i grønne brændstoffer inden 2050. Danmark bør tage en ledende rolle i denne udvikling ved at udnytte landets potentiale for produktion af grønne brændstoffer gennem Power-to-X teknologi.

Læs mere om anbefalingerne i rapporten her.