Her graver vi

Maribo – Genbrug af filterskyllevand på Maribo vandværk, Brovejen 8

Anlægsprojekt Brovejen i Maribo

Hvorfor?

Den udløsende faktor for projektet er, at indvindingen af grundvand omkring Nakskov Vandværk skal reduceres til 289.000 m3/år, hvilket er væsentligt under den gennemsnitlige årlige indvinding til Nakskov Vandværk, som i perioden 2014-2019 var 534.175 m3/år.

Som konsekvens af ændringer i indvindingstilladelsen har man derudover, i samråd med Kommunen, iværksat anlægsprojekter, som skal:
1. Styrke svage områder i ledningsnettet i Nakskov, så flow kan øges fra øst via Kramnitse og fra Vesterborg Vandværk.
2. Opgradere kapacitet og modernisere indvinding af grundvand ved Vesterborg (større pumper og bedre styring).
3. Etablere anlæg til genbrug af skyllevand på Maribo Vandværk.
4. Intensivere overvågningen af lækage i hele ledningsnettet.

Projektet omfatter etablering af genfiltrering på Maribo vandværket, så skyllevand bliver til rent drikkevand igen i stedet for at blive ledt til afløb.

Hvem er berørt?

Ingen borgere bliver berørt af arbejdet.

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden fra 7. august til ultimo november 2023.

Adgangsforhold

Arbejdet udføres på vandværkets område i Maribo og vil ikke påvirke borgere i kommunen.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Zoran Maric - telefon 72301111.

Entreprenører

Fr. Dahlgaard A/S - telefon 59430230.

Opdateringer

Entreprenøren har udskåret et hul i facade væggen for etablering af den fremtidige dobbeltdør og er i gang med at udjævne betongulv.

Kommende arbejde er støbning af en ny vandtæt væg i bygningen samt levering og montering af ståltrappe.

Arbejdet er opstartet den 8. august 2023.